Vijeće ministara BiH usvojilo Revidiranu strategiju za ratne zločine!

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj sjednici usvojit će Revidiranu strategiju za ratne zločine, saznaje Klix.

Ministri su jutros uspjeli postići saglasnost da u drugom glasanju, koje se upravo održava, prođe usaglašeni tekst koji zadovoljava sve strane. Predlagač je bilo Ministarstvo pravde BiH.

Između ostalog Tužilaštvo BiH se obavezuje da će u roku od 90 dana od usvajanja Državne strategije dostaviti podatke o predmetima/osobama sa ranijom standardnom oznakom A čije je vođenje postupka ustupljeno entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH.

Izvještaj odnosno statistički prikaz procesuiranja predmeta krivičnih djela ratnih zločina protiv lica sa A-liste Pravila puta treba sadržavati slijedeće podatke: broj lica koja su pravosnažno presuđena (uključujući podatka o vrsti presude –oslobađajuća/osuđujuća), broj lica čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj lica koje čekaju prvostepene odluke, broj lica koja su trenutno pod istragom, broj lica protiv kojih je obustavljena istraga, broj lica protiv kojih nije pokrenut postupak odnosno koji još uvijek nisu uzeti u rad od 2004.godine tj. momenta kada su predati Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (broj preostalih predmeta).

Tužilaštvo BiH, kao i sva ostala tužilaštva, će prioritetno rješavati najsloženije predmete ratnih zločina sa naglaskom na predmete/lica sa ranijom standardnom oznakom A, te će s tim u vezi sva tužilaštva entiteta i Brčko Distrikta BiH redovno, svakih 90 dana, nakon usvajanja Strategije o tome izvještavati Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ono Nadzorno tijelo putem svog predstavnika u istom.

Kako bi se osiguralo prioritetno rješavanje najsloženijih predmeta ratnih zločina, sa naglaskom na predmete/lica sa ranijom standardnom oznakom A, Visoko sudsko i tužilačko vijeće će u roku od 30 dana od dana usvajanja revidirane Državne strategije usvojiti smjernice za glavne tužioce o donošenju obavezujućih uputa tužiocima koji rade na predmetima ratnih zločina kako bi ih obavezali na provedbu revidirane Državne strategije i uputa Nadzornog tijela, kao i njegovih preporuka. Glavni tužioci će na osnovu smjernica donijeti obavezujuće upute u roku od mjesec dana od dana usvajanja smjernica.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće će u roku od 60 dana od dana usvajanja Državne strategije usvojiti izmjene i dopune odgovarajućih propisa kako bi se osigurala disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u slučaju neispunjavanja obaveza koje proizlaze iz revidirane Državne strategije, te drugih obavezujućih uputa koje se odnose na prioritetno procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina sa naglaskom na najsloženije predmete/lica sa ranijom standardnom oznakom “A”.

U usaglašenom tekstu se govori i o značaju regionalne saradnje. Tako se navodi da će u cilju unapređenja regionalne saradnje i jačanja nadzora nad realizacijom Strateškog cilja VII, Odlukom o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provođenja revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina naložiće se Nadzornom tijelu da sa posebnom pažnjom prati regionalnu saradnju i procjenjuje ostvarene rezultate u odnosu na ciljeve revidirane Strategije. U tom cilju, Nadzorno tijelo će se prije svega usmjeriti na razmatranje najboljih praksi u ovoj oblasti, odnosno nadzor nad provođenjem gore spomenutih principa saradnje u kontekstu pronalaženja mehanizama za rješavanje aktuelnih problema vezanih prije svega za izdavanje potjernica po osnovu univerzalne jurisdikcije. Takođe, Nadzorno tijelo će pratiti rješavanje pitanja koja se odnose na saradnju sa susjednim zemljama kada je riječ o kršenju međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, te o tome izvještavati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uz preporuke o mjerama potrebnim za ostvarenje ovog strateškog cilja.

Usaglašavanje je, kako saznajemo, postignuto u jutrošnjim konsultacijama ministara putem online putem s obzirom da je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković na službenom putu u Austriji, a upravo ona je ranije glasala protiv usvajanja Revidirane strategije za ratne zločine jer nije bila zadovoljna kako je prijedlog tretirao određena pitanja.

U više navrata je upozoravala kako je suština zahtjeva svih konsultiranih, uključujući i predstavnike žrtava, da se Strategijom treba predvidjeti prioritetno procesuiranje nezavršenih predmeta s “A liste” te da se u predloženu strategiju uvrste detaljni podaci o završenim predmetima “A liste”, što do sada nije učinjeno.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79