Vinku Martinoviću Šteli zbog ubistva medicinske sestre Jasmine Đukić desetogodišnja kazna zatvora!

Zbog zločina nad Bošnjacima Mostara Haški sud ga osudio na 18-godišnju zatvorsku kaznu