Vlada KS donijela novu Uredbu: Razrješenja direktora koji zapošljavaju bez javnog oglasa

Vlada KS usvojila je ove sedmice Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo. Dan nakon objave u Službenim novinama stupit će na snagu.

Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme na teritoriji Kantona Sarajevo u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odnosno ako zapošljavanje se vrši putem drugog propisa ili Agencije za državnu službu FBiH.

Uredba predviđa da se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme vrši na osnovu obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, osim u izuzecima koji su jasno propisani.

Poslodavac je dužan, u roku ne kraćem od pet dana prije objavljivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos.

U novoj uredbi u odnosu na onu koja je donesena u februaru 2019. godine utvrđuje se odgovornost poslodavca u slučaju neprimjenjivanja ili nepoštivanja uredbe.

“Odgovorno lice poslodavca koji provodi postupak prijema u radni odnos razriješit će se zbog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi ove uredbe prilikom zapošljavanja i to u slučaju:

– ako primi u radni odnos radnika na upražnjeno radno mjesto, bez prethodno objavljenog javnog oglasa;

– ako primi u radni odnos pripravnika, bez prethodno objavljenog javnog oglasa;

– ako ne imenuje Komisiju za provođenje postupka prijema u radni odnos;

– ako se ne obrati Uredu sa zahtjevom za imenovanje supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos;

– ako odluku o prijemu u radni odnos donese suprotno članu 16. ove uredbe;

– ako ne obavijesti zainteresovanog kandidata da ima pravo prigovora drugostepenom organu;

– ako primi u radni odnos kandidata sa Liste uspješnih kandidata, prije okončanja drugostepenog postupka po prigovoru zainteresovanog kandidata na obavijest o prijemu o radni odnos.

Postupak razrješenja odgovornog lica kod poslodavca, zbog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi ove uredbe pokreće i vodi organ nadležan za razrješenje odgovornog lica. Inicijativu za pokretanje postupka ipokreće Ured za borbu protiv korupcije zbog utvrđenog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi uredbe.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79