Za rezidbu stabala dnevnica 120 KM

Rezači podižu cijenu svog rada jer nema radnika