Zahvaljujući glasu Naše stranke u Mostaru će i dalje se isticati zastave Herceg-Bosne, križevi, brojanice..

I ovog puta se pokazalo da vrlo često samo jedan glas presudi a vijećnica Naše stranke Boška Ćavar dala svoj glas