Zrak sve zagađeniji, kontrole slabije, a građani bolesniji

TUZLANSKI, ZE-DO I SARAJEVSKI KANTON