Advokati iz slučaja “Memić” traže izuzeće Čampare i Hasanspahića

Advokati optuženih Zijada Mutapa, Alise Ramić (rođene Mutap), Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića traže izuzeće postupajućih tužilaca Dubravka Čampare i Ćazima Hasanspahića u slučaju “Dženan Memić”.

– Zahtjev je podnesen temeljem člana 14. stav 2. i 29. ZKP BIH, u vezi sa članom 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH, a sve u vezi sa članom 3. stav 1., 7 i 23. Zakona o VSTV BIH, od strane branilaca-advokata Kisić Nine, Dragović Gorana, Gačanović Ermina, Kolić Kadrije i Šećerbegović Edina.

– Kako se može zaključiti da se određeni navodi zahtjeva za izuzeće evidentno odnose na navode koji spadaju u nadležnost VSTV BIH, obavijest i zahtjev za postupanje u okviru nadležnosti, upućen je i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine , navodi se u saopćenju ovih pet advokata.

Podsjećamo, branjenici advokata su prvostepeno oslobođeni, ali još uvijek nije donesena drugostepena presuda.

“Sadrži sve elemente”
Naveli su pojašnjenje svog zahtjeva prema Tužilaštvu:

1. Ovaj zahtjev se odnosi na tužioce Tužilaštva BiH, koji po više osnova nezakonito, već više od godinu dana postupaju u predmetu koji se vodi protiv naših branjenika, Zijada Mutapa, Alise Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića. Ova odbrana je, temeljem članova 14. stav 2. i 29. ZKP BIH, u vezi sa članom 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH,1a sve u vezi sa članovima 3. stav 1. i 57. stav 1.2, 73 i 23.4 Zakona o VSTV očekivala da će tužioci Tužilaštva BiH sami, blagovremeno, zatražiti svoje izuzeće. Kako to oni nisu uradili, a što predstavlja posebno, otvoreno pitanje, upućujemo ovaj zahtjev za izuzeće.

2. Napominjemo da je ovaj zahtjev za izuzeće blagovremen, jer su određene činjenice koje se u istom navode ovi advokati saznali tek sada, dok su određene podatke već imali. Ne postoji ni teoretska mogućnost da sami postupajući tužioci, čije se izuzeće traži, nisu znali za ove činjenice. Nadalje, zahtjev za izuzeće je dopušten, jer je obrazložen od strane podnosioca, sadrži sve elemente i dokaze koji ga čine podobnim za odlučivanje, a isti je i podnesen od strane ovlaštenih lica.

3. Dodatni razlog zašto ovaj zahtjev za izuzeće nije uložen ranije je izbjegavanje percepcije da odbrane pribjegavaju strategijama koje bi odugovlačile glavni pretres, a što je također nedozvoljeno.

4. Kada je riječ o samom meritumu zahtjeva, isti se odnosi na tužioce Tužilaštva BIH Ćazima Hasanspahića i Dubravka Čamparu, a samo izuzeće se traži po dva osnova.

a) Postupanje u predmetu je suprotno obavezujućim odredbama o dodjeli predmeta putem TCMS:

5. Naime, ovaj predmet je formiran nakon ulaganje krivične prijave od strane advokata Ifeta Ferageta, zastupnika oštećenih Arijane Memić i Muriza Memić. Nakon što je krivična prijava uložena, tadašnja glavna tužiteljica je, mimo procedure kojom je propisano da se predmeti dodjeljuju putem TCMS, dodjeljuje tužiocu Tužilaštva BiH Ćazimu Hasanspahiću. Nakon toga, u istoj toj, od VSTV ocijenjenoj kao nezakonita, procedura, u tužilački tim dodjeljuje tužioca Tužilaštva BIH Dubravka Čamparu. Ovo proizilazi iz Rješenja Tužilaštva BiH broj A-I-ZSPI-50/21 od 17.06.2021. godine, u kom se navodi: ”Odobrava se pristup iąformacijama po zahtjevu Ermina Gačanovića iz Sarajeva, te se podnosilac zahtjeva obavještava o sljedećem: Spis predmeta broj T20 0 KTA 0014404 17formiranje 14.02.2017.godine, dok je promjena faze predmeta i dobivanje oznake spisa KTO izvršena 05.10.2018.godine. Glavni tužilac je donio odluku o formiranju zajedničkog tužilačkog tima Tužilaštva Bosne i Hercegovine br. A-385/18 od 03.10.2018.godine za postupanje u krivičnom predmetu broj T20 0 KTA 0014404 17, koja je izmijenjena odlukom o izmjeni odluke o formiranju zqjedničkog tužilačkog tima Tužilaštva Bosne i Hercegovine br„4-385-1/18 od 17.06.2021.godine.”

Postupaju nezakonito
6. Oba tužioca, Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara, su, kao tužioci sa dugodišnjim iskustvom, koji ispunjavaju formalne uslove za tu poziciju, morali biti svjesni da postupaju nezakonito, ali su propustili postupiti u skladu sa propisima na snazi, i zahtjevati zakonito postupanje,

7. Kako se vidi, Odlukom o izmjeni odluke o formiranju zajedničkog tužilačkog tima Tužilaštva Bosne i Hercegovine br.A-385-1/18 od 17.06.2021.godine je u taj tim, u proceduri koja je u potpunosti zanemarila obaveznu primjenu TCMS, dodijeljen tužilac Tužilaštva BIH.

8. Kako proizilazi iz odluke VSTV kojom je Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice Tužilaštva BIH, ta odluka je donesena upravo iz razloga što nije koristila sistem automatske dodjele predmeta.

9. Čak i da postupajući tužioci do tog trenutka nisu znali da su u zajednički tužilački tim imenovani u proceduri koja nije u skladu sa propisima (mada su, imajući u vidu stepen obrazovanja i iskustva to morali znati), u tom trenutku toga morali postati svjesni, te zatražiti svoje izuzeće i imenovanje tužilaca u tim, u skladu sa procedurom koja je propisana propisima.

b) Postoje okolnosti koje u potpunosti onemogućuju nepristrasno postupanje tužioca Dubravka Čampare

i) Prema navodima oštećenih, rođeni brat tužioca Aljoša Čampara je jedna od osoba koju smatraju odgovornom za učešće u prikrivanju okolnosti koje su dovele do smrti Dženana Memića

Govor Arijane Memić u Skupštini KS
10. Kako je već iznešeno, ovaj predmet je započeo ulaganjem krivične prijave od strane advokata Ifeta Ferageta, kojom je obuhvaćen određen broj imenovanih lica (46, pa još dodatna imena obuhvaćena dopunom krivične prijave), te odredeni broj NN lica. Kako ta NN lica nisu imenovana, naravno da je na Tužilaštvu BIH bilo da ustanovi o kome se to eventualno radi.

11. Kako proizilazi iz govora oštećene Arijane Memić na Skupštini Kantona Sarajevo u kom navodi:”O vladi odlučuje, danas o smjeni ove transparentne vlade odlučuje i Aljoša Čampara, koji je također i Federalni ministar unutrašnjih poslova, ministar institucije u kojoj su uništeni pojedini materijalni dokazi o ubistvu moga brata Dženana Memića. I što je najžalosnije, nikada za to niko nije odgovarao.”

12. Dakle, očigledno je daje oštećena Arijana Memić smatrala i javno iznosila svoj stav da je brat postupajućeg tužioca na neki način uključen u „uništavanje pojedinih materijalnih dokaza o ubistvu njenog brata” ili da se to desilo u ministarstvu kojim rukovodi, a da je propustio ustanoviti odgovornost za to.

13. U svakom slučaju, jasno je da iz ovih navoda jasno proizilazi da postupajući tužilac nije smio postupati u ovom predmetu, imajući u vidu činjenicu da mu je bliski član porodice (kako je to propisano ZKP BIH) od članova porodice oštećenog označen kao jedan od učesnika na neki način u događajima koji su predmet suđenja/istrage.

ii) Prema navodima oštećenih, majka tužioca Rabija Čampara je jedna od osoba koju smatraju odgovornom zaštitu osoba koje sumnjiče za učešće u prikrivanju okolnosti koje su dovele do smrti Dženana Memića i protiv kojih trenutno, prema navodima medija, isti tužioci sprovode istragu.

“Politička pristrasnost”
14. Kako proizilazi iz medijskih natpisa (u prilogu), oštećeni Muriz Memić navodi:

”Nedodirljive pojedince na ključnim pozicijama unutar policijsko pravosudnih struktura, kaže Memić, već godinama ne može niko smijeniti, a to se odnosi i na Cosića iza kojeg, prema njegovim riječima, stoji neprikosnovena i vrlo moćna žena iz sjene Rabija Čampara, inače majka federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čamapare i državnog tužioca Dubravka Čampare. ‘Nije tajna da komesara Ćosića drži Rabija Čampara.

Ona je pisala Ćosićev famozni Izvještąj o stanju sigurnosti na području Kantona Sarqjevo. Ćosić čita statisku umjesto da se bavi bitnim stvarima. Taj isti Nezavisni odbor nije kaznio komesara ni kada je gorilo Predsjedništvo BiH za vrijeme protesta. Ja sam udario na vrh države i valjda će se pravda istjerati. Previše su oni sebi dali za prava, toliko je njima dobro da više ne znaju šta će od sebe”, naglašava Memić i dodaje da su se na kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Vedrana Mulabdića, kao i Komisiju za sigurnost KS-a vršili ogromni pristici kako ne bi podnijeli prijavu protiv Ćosića. ”.

15. Iz medijskih natpisa se može ustanoviti da je „otvorena istraga” radi okolnosti koje su dovele do smrti Dženana Memića i protiv Vahida Ćosića, a za kojeg oštećeni Muriz Memić navodi da uživa zaštitu majke postupajućeg tužioca.

Jasno je da i ovaj navod može samo dovesti u pitanje postupanje cijelog Tužilaštva BIH, odnosno, zakonitost postupanja tog organa, imajući u vidu odredbe ZKP BIH i Zakona 0 vsrrv (član 29. u vezi sa članom 34. ZKP BIH, člana 57. stavovi 1., 7. i 23. Zakona o VSTV).

iii) Oštećena Arijana Memić i brat tužioca Čampare, Aljoša Čampara, su članovi iste političke partije.

16, Aljoša Čampara se političkoj stranci Narod i Pravda, čiji je odavno član Arijana Memić, priključio dana 18.02.2021. godine, dakle, 4 mjeseca prije nego je tužilac Dubravko Čampara dodijeljen, mimo procedure i primjene TCMS, predmetu Mutap et al. Dakle, brat postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH i oštećena su u svakodnevnom kontaktu, te sarađuju. Opravdano se postavlja pitanje (ne)mogućnosti postupanja postupajućeg tužioca u skladu sa članom 14. ZKP BIH.

“Suprotno članu 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH”
17. U bosanskohercegovačkom pravnom okviru postavljeni su standardi za imenovanje tužioca s obzirom na njegovu ličnost, kao i niz ograničenja u obavljanju tužilačke dužnosti. Tako tužioci trebaju posjedovati kvalifikacije kojesu predviđene zakonom, ali i biti istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta. Kao ograničenja u vršenju tužilačke funkcije postavlja se nespojivost vršenja iste sa članstvom u političkoj stranci. To podrazumijeva i nedozvoljenost uključenja u neku političku aktivnost koja može da dovede do sukoba interesa ili stvori utisak da postoji sukob interesa.5 Iako tužilac lično (vjerovatno) nije član političke stranke Narod i Pravda, jasno je da je uključen u političku aktivnost, imajući u vidu da mu je brat potpredsjednik te stranke. Tako se u preporuci USAID-a broj 2 navodi:” .Tužioci će izbjegavati svaki vid veze sa zakonodavnom i izvršnom vlasti, osim onih veza koje su uslovljene prirodom posla ili porodičnim odnosima, ali i ovo pod posebnim uslovima. Ukoliko tužilac ima bliske lične odnose sa predstavnikom zakonodavne ili izvršne vlasti, on treba voditi računa o razlozima za izuzeće od postupanja u odnosu na ova lica i njihove interese te ne smije kontaktirati druge kolege tražeći ili nudeći informacije uvezi sa predmetima u koje su uključena ova lica niti tražiti da postupaju u njihovu korist. U slučaju bliskih odnosa sa predstavnikom zakonodavne ili izvršne vlasti, tužilac takođe treba voditi računa da ne oda povjerljive informacije koje dobije obavljanjem tužilačke dužnosti, kao i da nedozvoli bilo kakav uticaj na njegovo tužilačko postupanje.”. Dakle, evidentno je daje i ovaj priručnik, koji je izradio USAID u saradnji sa VSTV, predvidio da je postupajući tužilac sam trebao tražiti izuzeće, samo iz ovog razloga, a kamoli kada se svi ovi razlozi uzmu u kombinaciji.

iv) Postupanje tužioca Dubravka Čampare je suprotno članu 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH

18. Članom 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH je propisano: Tužilaštvo je samostalan državni organ koji postupa u skladu sa Zakonom i svoj rad zasniva na sljedećim načelima: a) Nezavisnost, kako u odnosu na sve sudionike u krivičnom postupku, tako i u odnosu na državne i druge organe javne vlasti i međunarodne organizacije.

19. Nije jasno kako je moguće nezavisno postupanje tužioca u bilo kom predmetu, u situaciji u kojoj je brat tog tužioca Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH i poslanik. Prije svega, kada je riječ o FMUP-u, radi se o organu koji direktno postupa u predmetima Tužilaštva BiH, posebno ovom konkretnom predmetu (postupanje uposlenika FUP-a u istrazi: Nermin Šehović, Mesud Mustafić, vještačenja).

20.U vezi s tim, podsjećamo na relevantne propise Mišljenje br.12(2009) Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) i Mišljenje br.4(2009) Konsultativnog vijeća evropskih tužitelja (CCPE), Vijeće Evrope, od 18.12.2009.godine Bordeaux Deklaracija, tačka 7., navode u pojašnjenju.

Zahtjev prema VSTV-u
Zahtjev su uputili i VSTV-u, a naveli su dva razloga

1. Ovim putem, odbrane optuženih Zijada Mutapa, Alise Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića obavještavaju VSTV BiH o uloženom zahtjevu za izuzeće tu'žilaca Tužilaštva BiH koji postupaju u predmetu koji se vodi protiv naših branjenika. Ovu obavijest ulažemo imajući u vidu da se određeni navodi zahtjeva za izuzeće mogu da se odnose na navode koji spadaju u nadležnost VSTV.

2. Sam zahtjev se odnosi na tužioce Tužilaštva BiH, koji po više osnova nezakonito, već više od godinu dana postupaju u predmetu koji se vodi protiv naših branjenika, Zijada Mutapa, Alise Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića. Ova odbrana je, temeljem članova 14. stav 2. i 29. ZKP BIH, u vezi sa članom 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH 1a sve u vezi sa članovima 3. stav 1. i 57. stav 1.2, 73 i 23.4 Zakona o VSTV očekivala da će tužioci Tužilaštva BiH sami, blagovremeno, zatražiti svoje izuzeće. Kako to oni nisu uradili, a što predstavlja posebno, otvoreno pitanje, upućen je zahtjev za izuzeće.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79