Ceste FBiH: Efendićeve tvrdnje su neistine i špekulacije

Javno poduzeće Ceste Federacije BiH u Informaciji o Projektu izgradnje gradskog autoputa-brze ceste u Sarajevu odbacile su sve tvrdnje koje je o ovom projektu iznio načelnik općine Novi Grad Semir Efendić, ocjenjujući ih kao neistine i špekulacije „o kojima struka i ozbiljne institucije ne raspravljaju“.

“Kao što je poznato koridor Brze ceste je predviđen Prostornim Planom Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine. Prostorni plan Kantona Sarajevo je usaglašen sa planom višeg reda, odnosno Planom Federacije BiH za period 2008-2028. godina koji je u formi Prijedloga usvojen od strane Predstavničkog doma FBiH. Prema važećem Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godine planirane je realizacija gradske brze ceste. Zbog povećanja broja vozila u vršnim satima (jutarnjim i popodnevnim satima), dolazi do potpunog zagušenja saobraćaja zbog čega je Investitor, Kanton Sarajevo, 2006. godine odlučio da aktivira radove na najkritičnijem potezu i to od izlaza iz tunela Ciglane do Pofalića. Naziv projektnog zadatka je bio: „Izrada projekta brze ceste od Izlaza iz tunela Ciglane u Velešićkoj dolini do Fabrike duhana u Pofalićima“, navodi se u Informaciji iz Cesta FBiH.

Dodaje se da je zadnjim izmjenama Prostornog plana Kantona Sarajevo, dionica od petlje Butile do Darive je preimenovana u brzu cestu. Osim pomenutog Prostornog plana Kantona Sarajevo, ne postoji prostorno-planska dokumentacija nižeg nivoa, odnosno uvidom u usvojene regulacione planove uočava se da na području koje je predmet ovog Projektnog zadatka ne postoji usvojena provedbena prostorno-planska dokumentacija, čime se zadatak za Projektanta proširuje na dodatne konsultacije i prezentacije zainteresiranim stranama i implementiranje potrebnih usaglašavanja.

Važno je napomenuti, ističu iz Cesta FBiH, da pojedine gradske općine, na žalost nisu štitile koridor brze ceste predviđen Prostornim planom KS, iako im je to bila zakonska obveza, te je isti narušen neplanskom izgradnjom.

“Odlukom V broj: 300/2020. godine od 28.02..2020.godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima –Transfer za izradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom F BiH za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Navedenom Odlukom su utvrđeni projekti za čiju implementaciju je zaduženo JP Ceste F BiH. Jedan od utvrđenih projekata je – Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća potok – sa ukupnim budžetom od 6,00 mil.KM. Ovom odlukom se praktično aktualizirao projekat. S obzirom da su osigurana financijska sredstva od strane Vlade FBiH, JP Ceste FBiH su, na temelju raspoloživih informacija, pripremile projektni zadatak te je pokrenut otvoreni postupak javne nabavke usluga projektiranja”, navode iz Cesta FBiH I dodaju da je nakon provedene procedure i izbora najpovoljnijeg ponuđača, 29.10.2020. godine zaključen ugovor za projektiranje sa rokom izrade od 18 mjeseci. Nakon provedene procedure,.01.2021. godine zaključen je Ugovor za reviziju glavnog projekta, dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok.

Odlukom 25.02..2021.godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima –Transfer za izradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom F BiH za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, obuhvaćen cijeli projekat:„Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća potok – Pofalići – Velešići- Bentbaša“,

Radi eventualnog zauzimanja dijela koridora željezničke pruge, koja je u vlasništvu JP Željeznice FBiH, odnosno Vlade FBiH, na dionici Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići za nastavak daljih aktivnosti na projektiranju neophodna je Izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS, te je 26.04.2021. godine pokrenut otvoreni postupak javne nabave navedenih usluga- Na objavljenu Tendersku dokumentaciju uložena žalba.Postupak obustavljen do Rješenja po žalbi. Na temelju urađene i usvojene Studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS pristupit će se kompletiranju projektne dokumentacije: Izrada Idejnog projekat Pofalići-Velešići – Bentbaša; Glavni projekat Buća potok-Pofalići- Velešići-Bentbaša

“Projektant intezivno radeći na Implementaciji ugovora , prikupio je odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju, te prezentirao tri (3) anilizirane varijante brze ceste Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Nakon toga su analizirane varijante dana 18.02.2021. godine, uz dopis dostavljene općinama: Novi Grad, Centar i Novo Sarajevo na upoznavanje sa varijantama kako bi se aktivno mogli uključiti u projekat. Nakon odabira tehnički najpovoljnije varijante (što je stvar struke a ne politike) i izrade Studije optimizacije željezničkog saobraćaja održati će se javne rasprave čime će sa projektom biti upoznate sve zainteresirane institucije i pojedinci, te sve iznesene tvrdnje od strane načelnika općine Novi Grad su neistine i špekulacije o kojima struka i ozbiljne institucije ne raspravljaju”, poručuju iz Cesta FBiH.

Nakon usvajanja Idejnog projekta pristupiti će se pribavljanju Urbanističke suglasnosti, a nakon usvajanja glavnog projekta i dobijanju urbanističke pristupiti će se provođenju postupka eksproprijacije nekretnina.

“Naime radi se o veoma kompleksnom strateškom projektu koji zahtijeva velika financijska ulaganja i koji se jedino može realizirati uz podršku Vlade FBiH i angažman svih relevantnih institucija FBiH , KS i gradskih općina na kojima će se graditi. Izgradnjom ceste ovog ranga služnosti riješit će se problem velikih prometnih gužvi i omogućiti bolji protok vozila kroz grad, do samog centra i dalje”, zaključuje se u Informaciji koju je sačinilo JP Ceste FBiH.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79