(FOTO) Ovo je porodična kuća preminulog Mladena: Muk, tišina i plava smrtovnica

Zadnje što je rekao je: “Ne mogu ja ovo izdržati”.