Kao što smo i najavili: Nerma Aliefendić (SDA) dobila posao na namještenom konkursu u Kaknju

Posao dobila Aliefendić Nerma koja ima završen Islamski pedagoškim fakultet u Zenici a radit će čisto pravne poslovi, koje može obavljati samo diplomirani pravnik, ali izgleda u Kaknju je važno da kandidat ima SDA člansku kartu.