OSCE objavio izvještaj: Zatajio odgovor pravosuđa na korupciju

Misija OSCE-a u BiH objavila je treći po redu godišnji Izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti.