Ovo su Mujaga Čičkušić i supruga Amela, građani se opraštaju samo od nje

Radi se o Mujagi Čičkušiću i njegovoj supruzi i djeci