Ovo su svi podaci o oružju u BiH: Počinjeni incidenti, zapljene od građana, uvoz i izvoz

Pročitajte koliko je oružja u FBiH, a koliko u RS, koliko je počinjeno krivičnih djela i kako se oružje kreće kroz našu državu

Građani u BiH legalno naoružani do zuba

Za Bosnu i Hercegovinu je pitanje kontrole kretanja oružja i vojne opreme rangirano na sigurnosnoj ljestvici. Pred Vijećem ministara BiH uskoro će se naći godišnji izvještaj Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u 2020. godini iz kojeg se vidjeti trendovi kretanja oružja kada je riječ o djelovanju policijskih agencija, ali i kada je u pitanju uvoz i izvoz, te kretanje unutar Bosne i Hercegovine kroz godine provedbe Zakona.

Piše: A. DUČIĆ

Ukupan broj registrovanog oružja u BiH u prošloj godini iznosio je 280.819, što je znatno manje u odnosu na godinu ranije kada je taj broj iznosio 314.323. U FBiH je broj registrovanog oružja lani iznosi 182.338, a u RS-u 94.653, dok je u Brčkom bilo 3.828 registrovanog oružja.

Kada je riječ o djelovanju policijskih agencija, ukupno je tokom cijele prošle godine oduzeto 1.316 komada naoružanja, 20.343 komada municije, 18 komada minsko-eksplozivnih sredstava, te 13,75 kilograma eksploziva.

Kada je riječ o incidentima izvršenim vatrenim oružjem u BiH, njih je lani bilo 489. Prema podacima u izvještaj, 180 ih ima kriminalni kontekst, 13 nasilje u porodici, 49 je proisteklo iz razmirice, osam iz sukoba sa policijom, 16 ih se veže za nesretan slučaj, dok se 116 odnosi na zapljenu. Ostatak se odnosi na nepoznate događaje. Smrtnih slučaja u kojima je korišteno oružje bilo je 22, dok je samoubistava bilo 20.

U proteklom periodu, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH je postupala po zahtjevima država članica Interpola, Europola, SELEC-a kao i na osnovu zahtjeva domaćih organa u cilju sprečavanja i rasvjetljavanja krivičnih djela u vezi sa ilegalnom trgovinom vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima.
S tim u vezi, u izvještajnom periodu Direkcija je postupala po 133 nova zahtjeva vezano za ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima od čega su:

– 73 nova predmeta otvorena na zahtjev država članica Interpola, kao i 11 novih predmeta na zahtjev domaćih policijskih agencija;

– 40 novih predmeta otvoreno na zahtjev Europola, država članica i trećih strana, kao i pet novih predmeta na zahtjev domaćih policijskih agencija, i četiri nova predmeta otvorena na zahtjev SELEC-a.

Prema podacima iz evidencija u 2020. godini, je zaprimljeno i izdato 617 Rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme. Od tog broja rješenja za izvoz je bilo 429, a za uvoz 188 prema podacima iz evidencija. U 2020. godini 32 privredna subjekta su podnijela zahtjeve za kretanje oružja i vojne opreme. Najviše podnesenih zahtjeva za izdavanje odobrenja odnosi se na četiri privredna subjekta i to: UNIS GINEX dd Goražde 155, POBJEDA TECHNOLOGY dd Goražde 96, IGMAN dd Konjic 82, KM TRADE d.o.o Visoko 38.

Također, u 2020. godini, je zaprimljeno i izdato 310 predhodnih suglasnosti na Rješenja kojima se odobrava kretanje oružja i vojne opreme unutar Bosne i Hercegovine između entiteta, kantona i entiteta i Brčko distrikta BiH, a za čiju su provedbu mjerodavni entiteti, kantoni odnosno Brčko distrikt BiH.

Odlukom o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za promet naoružanja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih tvari i sredstava dvojne namjene („Službeni glasnik BiH“ broj 89/06, 48/08, 35/13 i 61/15) određeni su granični prijelazi za promet oružja i vojne opreme. Analizom Zahtjeva za odobrenje kretanja oružja i vojne opreme došlo se do podataka na kojim se graničnim prijelazima najčešće vrši izvoz/uvoz, i to:

GP Aerodrom Sarajevo 188, GP Orašje 164, GP Vardište 141, GP Rača 43, GP Gradiška 37, GP Čapljina 21, GP Klobuk 13, GP Kamensko 7, GP Aerodrom Tuzla 2 i GP Gradina 1.

U 2020. godini posebne mjere sigurnosti naložene su 261 puta i to 229 mjera pratnje pripadnika policije i 23 mjera obavezne tehničke pratnje ili pratnje stručnog lica osposobljenog za rukovanje naoružanjem i mjera pratnje pripadnika policije, te 9 puta mjera neprekidnog trajanja prijevoza bez zaustavljanja.

U 2019. godini posebne mjere sigurnosti naložene su 225 puta i to 180 mjera pratnje pripadnika policije i 45 mjera obavezne tehničke pratnje ili pratnje stručnog lica osposobljenog za rukovanje naoružanjem i mjera pratnje pripadnika policije dok je u 2018. godini posebne mjere sigurnosti naložene su 263 puta i to 248 mjera pratnje pripadnika policije i 15 mjera obavezne tehničke pratnje.

U 2017.godini naložene su 283 posebne mjere i to 16 puta naložena je mjera neprekidnog trajanja prijevoza, 271 put mjera pratnje pripadnika policije i 12 mjera obavezne tehničke pratnje.

U okviru OSCE projekta izvršena je nabavka nabavka tri računara sa štampačima koji će se pored ostalog koristiti u aktivnostima vezanim za rad po pitanjima kontrole malog oružja i lakog naoružanja u BiH.

KO SALW je tokom 2020. godine, radio i na prikupljanju statističkih podataka o legalno registrovanom oružju u BiH. Ova aktivnost je značajna iz razloga što u BiH postoji 12 zakona o oružju zbog čega se podaci o tome vode na različite načine i u skladu sa različitim metodološkim pristupima prenosi Fokus.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79