Potresno svjedočenje preživjelih učenika: Sve je trajalo oko pet minuta, dvije drugarice leže, ne znamo da li su žive

Ne znaju da li je pucao jedan dječak ili dvojica.