Preduzeće Vlade FBiH pravilo štetne ugovore sa Pretisom, šteta višemilionska

Sporni ugovor sklopljen 2016., cijena bez objašnjenja povećana za million i po KM, penali plaćani i u 2020. godini

Federalni revizori češljali su dokumentaciju kompanije UNIS Group koja je u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH u kojem su uvrđene neregularnosti, posebno u poslovanju sa vogošćanskim Pretisom, također firmom iz oblasti namjenske industrije.

Piše: A. DUČIĆ

Revizori su na samom početku izvještaja ustanovili da je u 2020. godini iskazan neto gubitak u iznosu od 1.640.557 KM, za razliku od 2019. godine kad je iskazan dobitak prije poreza od 2.960.752 KM.

Unis Group je, navode, planiralo izvođenje radova II Faze administrativno-proizvodnog objekta u Vogošći u vrijednosti od 700.000 KM, za unutrašnje radove i opremanje kancelarija, što nije bilo realizovano. Iako je bilo u obavezi, navode revizori, društvo nije donijelo trogodišnji plan poslovanja – plan razvoja Društva za period od tri godine. Također, nije izvršilo godišnje usaglašavanje plana i predložilo reviziju radi usklađivanja s tržišnim uslovima, s obzirom na značajna odstupanja realizovanog u odnosu na planirano, iako je Uprava već u martu 2020. godine imala saznanja o problemima u realizaciji.

Kako se navodi u izvještaju, obaveze prema dobavljačima, a riječ je o poveznima pravnim licima izmirene su tokom 2020. godine. Odnosile su se najvećim dijelom na obaveze prema: „Pretisu” d.d. Vogošća (promet od 4.462.517 KM), „BNT-TMIH“ d.d. Novi Travnik (promet od 7.671.980 KM), „Igmanu“ d.d. Konjic (promet od 2.514.328 KM), „PS Vitezitu“ d.o.o. Vitez (8.256 KM) i „Zraku“ d.d. Sarajevo (promet od 4.849 KM). Obaveze su izmirene u skladu s ugovorima, sve osim kod dobavljača „Pretis” d.d. Vogošća

Kada je riječ o relaciji UNIS Group – Pretis, revizori navode da je ugovor između sklopljen je 27. 12. 2016. godine. Isporuka robe je ugovorena kroz šest lotova u roku od devet mjeseci od datuma potpisa ugovora od prve uplate avansa. Nakon samo 17 dana od potpisivanja ugovora, potpisan je aneks I kojim je izmijenjena jedinična cijena.

Aneks ugovora potpisan je između direktorice „Pretisa“ i tadašnjeg direktora Društva (Damir Vejo, smijenjen u julu 2017.).

-Nemamo informaciju da li je Nadzorni odbor bio upoznat, niti da je dao saglasnost na potpisani aneks. Članom 37. Statuta i članom 35. Odluke o osnivanju Društva propisano je da Nadzorni odbor nadzire rad Uprave i poslovanje Društva. Razlika u cijeni između prvobitnog ugovora i aneksa, kojim je povećana cijena nakon 17 dana, iznosi 1.500.000 eura. Cijena je promijenjena bez ikakvog objašnjenja ili klauzule. Ugovor je vezan za isporuku robe ino kupcu od 8. decembru 2016. godine, a rok za izvršenje bio je devet mjeseci. Dinamika realizacije isporuke robe nije pratila potpisani ugovor od samog početka. Isporuka prve pošiljke trebala je započeti nakon zaključenja Ugovora i ispunjenih uslova, ugovorenom dinamikom (šest lotova raspoređeno na 240 dana). Međutim, to se nije realizovalo. Društvo po tom osnovu nije „Pretisu“ obračunalo ugovorom predviđene penale za kašnjenje isporuke (od 1% do 6% od cijene ugovora), iako je i samo bilo izloženo negativnim efektima obračuna penala za kašnjenje ino kupcu u ukupnom iznosu od 428.851 KM – naveli su revizori.

Dalje navode da su u međuvremenu potpisana još dva aneksa ugovora između UNIS-a i „Pretisa“ (21. decembra 2017. godine i 27. novembra 2020. godine), kojim se mijenjaju klauzule vezane za obračun penala. Izmijenjenim klauzulama ugovorne strane su se usaglasile da će se obračunati penali zbog kašnjenja u isporuci robe solidarno dijeliti (50 : 50). Ino kupac je umanjio iznos posljednje uplate Društvu, i to u vrijednosti od 256.500 USD (428.851 KM) po osnovu kašnjenja u isporuci robe. Isporuka po ovom Ugovoru okončana je tek u junu 2019, iako je trebala biti realizovana u 2017. godini.

-Smatramo da je Ugovor s dobavljačem „Pretis“ d.d. Vogošća bio štetan za Društvo zbog sljedećeg: Bez obrazloženja i dodatne dokumentacije povećana je cijena robe (plaćeno dobavljaču 1.500.000 EUR više u odnosu na prvobitni ugovor), što je direktno uticalo na ostvareni prihod Društva. Ugovoreni rokovi isporuke nisu ispoštovani, pri čemu Društvo nije sebe zaštitilo, niti je obračunalo ugovorom predviđene penale zbog kašnjenja. Društvu je ino kupac obračunao penale zbog kašnjenja isporuke, koji su u 2020. godini evidentirani u iznosu od 428.851 KM. Zbog navedenog, ne možemo se uvjeriti da su nadležne osobe poduzele odgovarajuće aktivnosti kako bi Društvo zaštitile od negativnih ekonomskih posljedica koje su nastale usljed nepostupanja po zaključenom ugovoru. Naime, u skladu s članom 32. stav 4. Zakona o privrednim društvima, nadležne osobe u obavezi su da poslove obavljaju savjesno, s pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva. Međutim, isporuka je okončana u junu 2019. godine, a ugovor je potpisan 27. 12. 2016. godine, s rokom isporuke od devet mjeseci nakon potpisivanja ugovora. Društvo također nije priznalo i mjerilo obaveze za kašnjenje isporuke kao rezervisanje u godini kada su penali nastali, u skladu s MRS-om 37. To je imalo za posljedicu da su u 2020. godini evidentirani troškovi za penale u iznosu od 428.851 KM – istaknuli su revizori.

Dalje navode da UNIS Group kod postupka nabavki robe i usluga ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama. Naime, društvo se tokom 2019. godine obraćalo Agenciji za javne nabavke za očitovanje je li obvezno primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, kao i za tumačenje člana 4. Zakona. Agencija je u svom dopisu od 27. 12. 2019. godine obrazložila da je subjekt koji spada u kategorije ugovornih organa i zadovoljava potrebe od općeg interesa dužan primjenjivati Zakon o javnim nabavkama.

Do donošenja novog Pravilnika o nabavci u julu 2020. godine na snazi je bio Pravilnik kojim nije bilo propisano donošenje plana javnih nabavki, te za 2020. godinu nije donesen plan.
-Nabavka novog službenog vozila nije bila planirana planom poslovanja za 2019. godinu, na koji je Nadzorni odbor dao saglasnost. Izgradnja administrativno-proizvodnog objekta je planirana, ali Nadzorni odbor nije u potpunosti upoznat s načinom provođenja procedure nabavke i izvođenja svih građevinskih radova na administrativnoposlovnom objektu – konstatuje se u revizorskom izvještaju.

Treba naglasiti da je Finansijska policija FBiH u 2018. godini istraživala UNIS Group zbog sumnje da je oštećena za višemilionski iznos. Utvrđen je niz prekršaja, nepravilnosti i neregularnosti u poslovanju, od kojih mnogi imaju obilježja krivičnih djela.

Kantonalnom Tužilaštvu u Sarajevu 2019. godine je podnesena krivična prijava protiv bivšeg direktora Damira Veje i Dženeta Arnautović. Prijavu je podnio „UNIS GROUP“ zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, sklapanje štetnog ugovora, nesavjesno privredno poslovanje te poreska utaja.

Radi se o utvrđenom nepravilnom načinu kniženja prihoda za 2016. godinu. Utvrđeno je da je lažno prikazano da je preduzeće pozitivno poslovalo sa bruto dobiti od 5.192 KM na dan 31.12.2016., a inspekcijskim nadzorom je utvrđen gubitak Društva za isti period u visini od 1.077.378 KM piše Fokus.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79