Skoro 90.000 Bosanaca jedva zna da se potpiše, a skoro pola njih je informatički nepismeno!

Skoro 90.000 Bosanaca jedva zna da se potpiše, a skoro pola njih je informatički nepismeno! – Kad se sve sabere i oduzme, nije teško izračunati da u BiH ukupan broj stanovnika bez ikakve škole, onih sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem, te ljudi koji imaju završenu samo osnovnu školu premašuje milion.

U Bosni i Hercegovini 38 posto građana ima završenu samo osnovnu školu i manje od toga, što znači da skoro svaki treći stanovnik nije odmakao dalje od ovog nivoa obrazovanja.

Anketa o radnoj snazi iz 2017. pokazala je da, s druge strane, samo 9,5 posto stanovnika može da se pohvali visokim obrazovanjem.

Kad se sve sabere i oduzme, nije teško izračunati da u BiH ukupan broj stanovnika bez ikakve škole, onih sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem, te ljudi koji imaju završenu samo osnovnu školu premašuje milion.

Tako je, od 2.987.440 stanovnika starijih od 15 godina, čak 146.078 njih nema nikakvo obrazovanje. Osnovnu školu je napustilo 274.036, dok je na ovom nivou obrazovanja ostalo čak 640.726 ljudi.

Među njima je 89.794 nepismenih, koji nisu u stanju da ispravno i sa razumijevanjem pročitaju ili napišu najjednostavniju izjavu o svom svakodnevnom životu.

Statistika pokazuje da je u BiH 2,82 posto nepismenih, u Srbiji 1,96, u Hrvatskoj 0,8, a u Crnoj Gori je 1,5 posto. Popis stanovništva u BiH pokazao je da u armiji nepismenih ubjedljivo prednjače žene, kojih je šest puta više nego muškaraca.

Analiza Ministarstva za ljudska prava BiH pokazala je da je našu državu do sada napustilo čak 23,9 posto visokoobrazovanih, od čega 11,1 posto doktora, po čemu smo također ne samo evropski, nego i svjetski šampioni.

Kada je riječ o stopi obrazovanih s višom ili visokom stručnom spremom u regionu, najniža stopa je u BiH – 12,7 posto. Ova stopa u Hrvatskoj iznosi 16,38 posto, u Srbiji 16,23, u Crnoj Gori 17, a u Sloveniji 23 posto, dok je evropski prosek 28 posto.

Tokom posljednjeg popisa, u BiH su prvi put prikupljeni i podaci o informatičkoj pismenosti stanovništva. Od ukupno 3.180.115 osoba starijih od 10 godina, informatički nepismenih bilo je 1.229.972 ili 38,7 posto.

Informatička pismenost definiše se kao sposobnost osobe da obradi tekst, izradi tabele, koristi e-mail i internet, dok se osoba koja ne zna obavljati nijednu od navedenih aktivnosti smatra kompjuterski nepismenom.