Srpski mediji: Ovo je šema po kojoj je radila Azra Šabanović

Za sada nije poznato po čijem nalogu su radili