Stotine žena svakodnevno strahuju za vlastiti i život svoje djece u BiH

Ni ovo, kao ni ubistva Nizame, Alme…nažalost neće promijeniti ništa. Život žene u BiH je najjeftiniji.