Vlada RS prekinula kontakte sa ambasadama SAD i Britanije!

Vlada RS usvojila Informaciju