Ako vam se ne sviđa ime, evo kako ga možete promijeniti

Ako iz nekog razloga želite promijeniti ime te se pitate koje uslove treba da ispunite i koja dokumentacija vam treba, nećete još dugo biti u nedoumici, jer vam u nastavku teksta donosimo odgovore na sva ova pitanja.

Evo kako možete promijeniti ime u BiH.

Postupak promjene imena

Kako biste zamijenili ime, potrebno je da predate odjeljenju za administrativne poslove zahtjev za promjenu ličnog imena, koji mora sadržavati lično ime koje se traži.

Uz zahtjev za promjenu ličnog imena prilaže se sljedeća dokumentacija:

– Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva,

– Izvodi iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka,

– Fotokopija lične karte,

– Uvjerenje o mjestu prebivališta,

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak, te

– Uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza.

Osim toga, dužni ste da dostavite i uvjerenje nadležnog organa starateljstva da nemate neizmirenih obaveza po osnovu izdržavanja.

Postupanje po navedenom zahtjevu traje oko mjesec dana ili duže, jer je potrebno izvršiti dodatne provjere čiji cilj je dokazivanje da osoba koja je podnosilac zahtjeva ne mijenja lično ime radi izbjegavanja zakonom predviđenih obaveza.

Podnosiocu zahtjeva biće uručeno rješenje o promjeni ličnog imena, a za postupanje po navedenom rješenju, tj. promjenu svih dokumenata, podnosilac zahtjeva ima rok od 15 dana.

Kad se ne može promijeniti ime?

Promjena ličnog imena ili samo imena ili samo prezimena neće se odobriti sljedećim osobama:

– osobi protiv koje se vodi krivični postupak, ili ako je ista osuđena za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude,

– osobi za kojom je raspisana međunarodna potraga,

– osobi za koju se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja obaveza utvrđenih aktom nadležnih organa.

Osoba kojoj je odobrena promjena ličnog imena ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu imena u roku od pet godina od dana izvršenog upisa promijenjenog ličnog imena u matične knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Promjena ličnih dokumenata

Sa promjenom imena biće potrebno da promijenite i lične dokumente na kojima je staro ime.

Osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu.

No, ako osoba koja je promijenila ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u tom roku, nadležno ministarstvo će poništiti rješenje kojim je odobrena promjena.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79