Devet odoba pod zdravstvenim nadzorom u KS zbog zabrinutosti od koronavirusa

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju u KS te provodi mjere epidemiološkog nadzora, informiranja i davanja preporuka u vezi s pojavom koronavirus bolesti (COVID-19).

U skladu s naredbom resornog federalnog ministarstva vrši se i organiziranje i koordiniranje rada kantonalnih zdravstvenih ustanova te daju preporuke shodno razvoju trenutne situacije.

“Implementacija plana pripravnosti u prethodnom periodu odnosila se na provođenje mjere stavljanja osoba pod zdravstveni nadzor. U periodu 1. 2.-13. 2. 2020. godine za devet osoba je izdato rješenje za stavljanje pod zdravstveni nadzor, izvršena je obrada 195 pojedinačnih sanitarnih upitnika i 20 sanitarnih upitnika za grupu osoba koje su boravile ili još borave na području Kantona Sarajevo, čime se provodi propisani epidemiološki nadzor. Ovime se uspostavio adekvatan mehanizam za prikupljanje i analizu podataka nastalih prilikom skrininga za brzu procjenu i reagiranje – navedeno je u izvještaju Kriznog štaba.

Prema navodima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, vjerovatnost zaraze za stanovništvo EU/EEA i dalje se smatra malom. Iako su iz sedam zemalja EU prijavljeni slučajevi uvezenih i lokalno nastalih slučajeva, ukupni broj slučajeva prijavljenih na tom području i dalje je nizak, a mjere zaštite su na snazi.

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će i dalje djelovati prema planu pripravnosti, a sa ciljem zaštite zdravlja stanovnika Kantona Sarajevo.

Komentari