(FOTO) GSS Novi Grad Sarajevo na helikopterskoj obuci kod EUFOR Austrijske zračne snage

GSS Novi Grad Sarajevo 14 pripadnika,GSS Ilidža 2, Civilna zaštita općine Novi Grad Sarajevo 1 pripadnik i FUCZ 1 pripadnik, prošli su dvodnevnu teoretsku i praktičnu obuku pružanja prve pomoći i medicinsku evakuaciju unesrećenih planinara, nakon čega je napravljena realna situacija helikopterske evakuacije. Tokom obuke primjenjivan je rad sa vitlom, te pakovanje unesrećenih u helikoptersku vreću i transport u istoj do prve sigurne lokacije. Nakon završetka obuke, svim učesnicima dodijeljeni su certifikati.

 

loading...