Namješteni tenderi, stranačka zapošljavanja i desetine hiljada maraka goriva za SDA direktore

U periodu sedamnaestogodišnjeg direktorskog mandata Selima Babića sarajevsko komunalno preduzeće “RAD” postalo je stranačka baza SDA i firma za zapošljavanje stranačkih kadrova. Interna revizija napravljena u mandatu sada već bivše direktorice Vere Arnautović demonstrira i na koji način se upravljalo ovim preduzećem. Namještanje tendera, višestruko pretplaćene usluge, favoriziranje pojedinih ponuđača kao i bahato trošenje goriva bili su sastavni dio poslovanja.

Podsjećamo, Selim Babić poziciju direktora KJKP RAD napušta u maju 2019. godine nakon isteka mandata te formiranjem vlasti u Kantonu Sarajevo predvođene kadrovima Naše Stranke i NiP-a, piše Tačno.

U tom trenutku pojavljuju se informacije o privilegovanim korisnicima usluga KJKP RAD kojima se vrše umanjenje faktura u odnosu na stanje na terenu kao i veličine objekata koji se kontrolišu.

Elmedin Konaković tada se obraća javnosti sa informacijama da hoteli na Ilidži u vlasništvu SDA kadrova, godišnje prave štetu od 350.000 KM, a kao primjer istakao je hotel „Hils“ sa površinom od 32.000 kvadrata kojima se za usluge KJKP Rad mjesečno fakturisalo 3000 KM. Primjera radi tržni centar SCC iste usluge plaća 32.000 KM na mjesečnom nivou.

Međutim, mjesečne fakture za komunalne usluge samo su mali dio nepravilnosti u ovom preduzeću.

Samo 10.000 KM za gorivo Selima Babića

Vera Arnautović nakon dolaska na poziciju direktora KJKP Rad pokreće internu reviziju poslovanja KJKP Rad.

„Računovodstvena agencija me upozorila na činjenicu da su podaci o poslovanju KJKP Rad unazad 10 godina frizirani. Iz tog razloga mi pokrećemo proces interne revizije. O rezultatima do kojih je došla revizija mi smo informisali nadležne organe. Ono što sam ja zatekla može se opisati kao nedomaćinski odnos prema preduzeću. Od prevelike potrošnje goriva za službene automobile, korištenje istih u privatne svrhe, zapošljavanja kadrova sa neodgovarajućom stručnom spremom do sklapanja nepovoljnih tenderskih ugovora sa pojedinim dobavljačima.“

Analiza potrošnje goriva u „službene svrhe“ dostavljena je 21.04.2020. godine Kantonalnoj vladi, resornoj ministrici, Skupštini kantona kao i Uredu za borbu protiv korupcije KS-a.

Prema podacima iz ovog izvještaja Selim Babić tako je u periodu 2018. i 2019. u prosjeku godišnje trošio 10.000 KM goriva koristeći pritom tri službena automobila.

Primjera radi samo u 2018. godini Babić je sa vozilom Volvo potrošio je 3.463 KM, sa vozilom Mazda 2.503 KM te vozilom Dacia Duster 4.211 KM. Važno je napomenuti da je odlukom tadašnjeg direktora Selima Babića vozilo Dacia Duster bilo korišteno od strane direktorovog vozača Hasiba Bečirovića 24 sata dnevno tokom čitave sedmice.

Povlašteni radnici u okviru KJKP Rad bliski Selimu Babiću također su na raspolaganju imali službene automobile kao i odobrenu potrošnju goriva u prosjeku 1000 litara, iako zbog pozicija na kojima su se nalazili nisu imali potrebu za službenim vozilom. Kao npr. Haris Kukavica, Sabina Jarović te predsjednik sindikalne organizacije Muhamed Fišo.

Kolege sa portala Inforadar početkom ove godine pisale su o stranačkim i rodbinskim zapošljavanjima u ovom komunalnom preduzeću. Prema informacijama Inforadara u KJKP Rad-u su zaposlene osobe koje su u familijarnim odnosima sa gradonačelnikom Sarajeva Abdulahom Skakom, načelnikom opštine Novo Sarajevo Nedžadom Koldžom te nekadašnjim SDA-ovim ministrom Fišo Mujom.

Naši izvori iz ovog preduzeća ističu da uposlenici koji su u dobrim odnosima sa Selimom Babićem imaju mogućnost napredovanja bez obzira na stručnu spremu, a samim tim i pozicioniranja na radnom mjesta sa većim platama.

Kako naši izvori tvrde Buza Edin honorarni harmonikaš u jednom sarajevskom ugostiteljskom objektu zahvaljujući poznanstvu sa Selimom Babićem dobio je posao na radnom mjestu koje zahtjeva visoku stručnu spremu „inženjer za dijagnostiku složenih elektroničkih kvarova“ i za koje je predviđena veća plata.

Buza je 2018. godine dobio ugovor o radu na neodređeno, s tim da je dao pismenu izjavu da će u roku od četiri godine završiti Saobraćajni ili Elektrotehnički fakultet.

Kako su dobavljači pisali tendere

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS-a u maju 2020. godine iz KJKP Rad izuzima dokumentaciji vezanu za tenderske ugovore iz 2019. godine.

Izuzeta je dokumentacija za nabavku soli za posipanje cesta nabavljena od firme „Macot sol“ Mostar, nabavku četiri autosmećara od firme „Tehnix“ d.o.o. Donji Kraljevac – Hrvatska te ugovore i dokumentaciju potpisanog okvirnog sporazuma za isporuku dizel goriva sa firmom „HIFA Petrol“ d.o.o.

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije KS, informisao nas je da je u toku pregled i analiza dokumentacije nakon čega će biti sačinjen izvještaj o postupanju te eventualno dostavljen nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Interni dokumenti KJKP Rad otkrivaju na koji način je uprava na čelu sa Selimom Babićem i rukovodiocem komercijalne službe Sabinom Jarović sklapala tenderske ugovore te favorizirala povlaštene dobavljače pritom oštetivši budžet KJKP Rad za stotine hiljada KM.

Firma „Macot sol“ Mostar duži niz godina glavni je dobavljač soli za posipanje cesta u zimskom periodu za KJKP Rad.

Budžetom iz 2019. godine procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 770.000 KM, a na adresu KJKP Rad pristigle su tri ponude firme „Legend“ Istočno Sarajevo u iznosu od 736.000 KM, ponuda „Bom-Impeks“ Banja Luka u iznosu od 754.400 KM te firme „Macot sol“ Mostar u iznosu od 762.000 KM.

Iako je e-aukcija bila zakazana, ista nije održana, a Komisija odbacuje niže ponude te potpisuje ugovor sa najskupljim dobavljačem firmom „Macot sol“ Mostar.

Interna revizija utvrdila je da ponuda firme „Bom Impeks“ nije mogla biti odbačena te da je firma „Macot sol“ u istom periodu značajno manje količine iste morske soli prodavala drugim javnim preduzećima po znatno nižim cijenama.

Mostarska firma isporučivala je morsku sol granulacije 0-4 mm Cestama Federacije po cijeni 151,61 KM po toni, Cestama Mostar po cijeni 109,50 KM po toni, Kantonalnoj direkciji Srednjobosanskog kantona po cijeni 114 KM po toni dok je KJKP RAD istu sol u količini od 3,5 tona platio 168,20 KM po toni.

Druga vrsta soli koja se koristi za posipanje cesta granulacije 0-1 mm „Macot sol“ preduzeću Ceste Mostar isporučivao je po cijeni 199 KM po toni dok je KJKP rad za tonu ove soli plaćao 235 KM.

Interna revizija navodi da se prilikom sklapanja ovog tenderskog ugovora uradila procjena tržišne vrijednosti KJKP RAD bi uštedio 271.812 KM. Obzirom na isporučenu sol u sezoni 2019/2020 ušteda bi iznosila 142.397 KM.

Vera Arnautović naglašava da ovaj, kao i drugi nepovoljni ugovori pripremljeni u periodu mandata Selima Babića, nisu mogli biti prekinuti iz praktičnih razloga. Kanton Sarajevo nije mogao ostati bez soli za posipanje cesta u zimskom periodu.

„Ti sporni ugovori nisu mogli biti prekinuti iz pravno-formalnih razloga. Mi nismo mogli dopustiti da građani kantona ispaštaju. Zamislite situaciju da kamioni za odvoz smeća ne rade jer nemaju goriva ili da Sarajevo ostane bez soli za posipanje cesta u zimskom periodu. Također važno je naglasiti da su ovi ugovori pripremljeni u mandatu Selima Babića, a kako sam već naglasila o propustima sam informisala sve nadležne organe preduzeća kao, resorno ministarstvo te osnivača. Interesantno je napomenuti da je Selim Babić u trenutku kad je znao da neće biti direktor KJKP RAD u januaru 2019. godine izvršio uplatu fakture od 116.000 KM firmi Macot Sol koja je trebala biti plaćena tek u avgustu iste godine. Iz kojih razloga ja ne znam ali znam da se fakture plaćaju po dospijeću.“

A na koji način su se pripremali tenderi u KJKP RAD u periodu Selima Babića najbolje pokazuje primjer sklapanja ugovora sa firmom „Macot Sol“ iz 2016. godine

Dakle firma „Macot sol“ 2016. godine dobija okvirni sporazum sa KJKP Rad na period do 2019. godine u iznosu od 2 miliona i 400 hiljada KM. U okviru ovog sporazuma dobili su dva lota dok je treći lot dobila Solana Tuzla.

Ono što je indikativno je da je tadašnji rukovodilac komercijalne službe Haris Kukavica direktno komunicirao sa Tonijem Marićem direktorom ove mostarske firme.

U email prepisci Toni Marić direktor „Macot Sol“ vrši izmjene u tenderskoj dokumentaciji KJKP RAD. Od načina na koji će se biti upakovana dostavljena sol do drugih tehničkih specifikacija.

Nakon nedavnog imenovanja novog SDA-ovog direktora Mirsada Hošića novom sistematizacijom Haris Kukavica opet je vraćen na poziciju izvršnog direktora Pogona održavanja, a u činjenici da mu je ponuđač koji je kasnije i dobio milionski tender prepravljao tendersku dokumentaciju ne vidi ništa sporno.

U nezvaničnom razgovoru Kukavica ističe da mu je Toni Marić samo pomagao da se u okviru tenderske dokumentacije KJKP RAD pridržava smjernica posebnih tehničkih uslova Direkcije cesta FBIH.

Iako je u razgovoru rekao da će putem emaila zvanično odgovoriti na naše pitanje da li je periodu njegovog mandata na poziciji šefa nabavki ustaljena praksa bila da ponuđači koji kasnije dobiju tender prepravljaju tehničke specifikacije iz dokumentacije, odgovor nakon tri sedmice nismo dobili.

Toni Marić direktor Macot soli također ne vidi suštinski problem u činjenici da je vršio izmjene tehničke specifikaciju milionskog tendera koji će kasnije dobiti.

„Oni su tražili da im mi pomognemo. Ja ne znam ko je to radio to je email firme tako da je neko od uposlenika to mogao poslati. Tada se mijenjao Zakon o javnim nabavkama pa je Kukavica sigurno tražio da mu se pomogne. Nama je to jedina i osnovna djelatnost pa su nas sigurno zbog toga zvali. Tako da ne znam koga bi drugog pitali ako ne nas.“

Razlike u cijenama isporučene soli koje su i predmetom revizije KJKP Rad, Marić obrazlaže cijenama transporta.

„Cijena zavisi od vrste soli pakiranja te transporta koji je najveća stavka. Te cijene se ne mogu uspoređivati obzirom da Ceste Mostara nabavljaju sol najviše za Herceg-Bosansku županiju, a naše skladište se nalazi u blizini Splita pa zamislite koliko ima od Splita do Livna, a koliko do Sarajeva.“

Vera Arnautović ističe da je njena uprava za predstojeću zimsku sezonu za istu količinu soli budžetirala 500.000 KM. Međutim, ova odluka dovela je do protivljenja Sabine Jarović šefice komercijalne službe inače veoma bliske Selimu Babiću.

„Za istu količinu soli mi smo ove godine predvidjeli 270.000 KM manje. To je dovelo do protivljenja Sabine Jarović koja je uputila dopis da se tender ne treba raspisivati za ovu cifru. Najvjerovatnije da nakon moje smjene koja se dogodila prije nekoliko dana nova uprava raspiše tender u većoj vrijednosti od 500.000 KM.“

O razlozima protivljenja ovoj odluci kao i tenderima sklopljenim u periodu njenog mandata na poziciji rukovodioca komercijalne službe, Sabina Jarović nije željela razgovarati. Ističe da nema ovlaštenje da govori o ovim temama.

Najskuplje gorivo u državi

Pored ugovora o nabavci soli za Ured za borbu protiv korupcije KS-a sporni su i ugovori o nabavci goriva kao i autosmećara.

KJKP Rad 2018. godine pokreće nabavku goriva u vrijednosti 1.695.384,00 KM bez PDV-a za 1.200.000 litara. Pored nabavke dizela KJKP Rad raspisan je i tender za nabavku bezolovnog goriva te lož ulja. Kompletna godišnja nabavka iznosila je 1.744.124 KM bez PDV-a dok je ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosila 5.232.374 KM bez PDV-a.

Na tender za nabavku dizel goriva stigle su tri ponude. „Hifa Petrol“ u iznosu od 2.025.600 KM, ponuda „Green Oil-a“ u iznosu od 2.146.560 KM te ponuda „Holdine“ koja je automatski odbačene obzirom da ova firma nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju.

Identično kao i za nabavku soli za posipanje cesta, komisija tenderskim specifikacijama eliminira druge ponuđače.

Naime, pod stavkom tehnička i profesionalna sposobnost od distributera se traži da dostave dokaz o vlasništvu pumpe maksimalne udaljenosti tri kilometra od sjedišta KJKP Rad te skladište od 100.000 litara. Indikativno u ovom slučaju jedino Hifa Petrol može zadovoljiti ovaj kriterij.

Interna revizija također pored ove nepravilnosti kojom se vrši diskriminacija ponuđača utvrđuje da je i način obračuna cijene diskutabilan obzirom da se cijena isporučenog goriva treba obračunavati po cjenovnoj formuli na mjesečnom nivou.

KJKP Rad tako nikada nije dobio gorivo po cijenama predviđenim budžetom i očekivanom vrijednošću ugovora. Iako je na dan potpisa ugovora cijena jednog litra dizela iznosila 1,688 KM bez PDV-a prvu fakturu koju je ovo komunalno preduzeće platilo iznosila je 1,936 KM za litar bez PDV-a da bi do kraja 2019. godine cijena narasla na 1,979 KM po litri bez PDV-a.

Također veoma je važno napomenuti da, KJKP RAD posjeduje vlastitu cisternu koja stoji neiskorištena.

Iz firme HIFA Petrol na navode o favoriziranju njihove firme prilikom odabira pobjednika ovog tendera nisu imali komentar. U svom odgovoru ističu da posluju po zakonima ove države.

Odluka o kupovini Autosmećara nabavljenih od firme Tehnix Donji Kraljevac Hrvatska za 400.000 KM prema riječima Vere Arnautović donesena je u periodu mandata Selima Babića. Upravo je ova nabavka i predmetom rada Federalnog Ureda za reviziju.

„Dolaskom šestorke na vlast Babić je znao da nakon 17 godina više neće biti direktor KJKP RAD. U periodu dok je još obavljao poziciju v.d. direktora donose se strateške odluke kao kupovina autosmećara koja je kao što vidim i predmetom federalne revizije. Šta je pozadina čitave priče sa ovim tenderima? Prijašnjoj upravi za cilj je bilo da dovede u pitanje likvidnost KJKP RAD. Mi smo prije zadnje promjene vlasti i SDA koalicije u kantonu krenuli u proces reorganizacije preduzeća. U tome smo imali podršku ministarstva. Promjenom vlasti mi smo izgubili tu podršku. Nadam se da će novi direktor imati snage i ambicije da pokrene započete aktivnosti te istraje na rješavanju problema koje je utvrdila naša interna revizija.“

Za Babića uvijek postoji direktorska pozicija

Kantonalna većinom predvođena SDA još prije dva mjeseca kreće u smjenu Vere Arnautović. Nakon proceduralnog fijaska sa imenovanjem Senada Hasanspahića-Cvrleta na poziciju direktora prije pet dana na ovu poziciju imenovan je dugogodišnji SDA kadar Mirsad Hošić.

Novim imenovanjem Selim Babić dobio je poziciju izvršnog direktora Pogona građevinskog održavanja i izgradnje saobraćajnica.

U proteklih mjesec dana intenzivno smo pokušavali doći u kontakt sa Selimom Babićem kako bi sa njim razgovarali o nalazima interne revizije, zapošljavanju kadrova u KJKP Rad kao i tenderima koji su predmetom istraga.

Na naše pozive i poruke Selim Babić nije odgovarao, a na njegovom radnom mjestu u prostorijama KJKP Rada u više navrata nismo ga zatekli.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79