OD DANAS OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA: SAZNAJTE KAKO PRIPREMITI SVOJE VOZILO!

Na teritoriji Bosne i Hercegovine od danas je za sve vozače zakonski obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na uvjete. Također, vrijeme je da svoje vozilo pripremite za zimske uvjete kako na niskim temperaturama ne bi došlo do velikih oštećenja ili u najgorem slučaju nesreće.
Prema važećim zakonskim propisima, pod zimskom opremom za motorna vozila do osam sjedišta i najveće dozvoljene mase do 3,5 tona podrazumijeva se da imate pneumatike sa zimskim profilom na svim točkovima (dubina gazećeg sloja minimalno četiri milimetra) ili pneumatike s ljetnim profilom (dubina gazećeg sloja minimalno četiri milimetra) i u priboru odgovarajuće lance koji se postavljaju na pogonske točkovie u slučaju zimskih uvjeta.

Za vozila s više od osam sjedišta i dozvoljene mase preko 3,5 tona uz pneumatike sa zimskim profilom na pogonskim točkovima potrebno je imati lance za snijeg, lopatu i vreću pijeska od 25 do 50 kilograma, ili pneumatike s ljetnim profilom i odgovarajuće lance koji se postavljaju na pogonskim točkovima u zimskim uvjetima te lopatu i vreću pijeska od 25 do 50 kilograma.

Pod zimskim uvjetima misli se na padanje snijega i zadržavanje snijega na cesti, ugažen snijeg na cesti, kišu koja ledi na cesti ili zaleđenu cestu. U slučaju da policijski službenici zaustave vozilo koje se u zimskim uvjetima kreće bez opreme, vozaču može narediti da prekine vožnju i stavi zimsku opremu ili u krajnjem slučaju, ukoliko vozač to odbije učiniti, isključiti vozilo iz saobraćaja.

Provjerite signalizaciju i tečnost

Kako bi se moglo govoriti o pripremi vozila za zimske uvjete, prije svega bi trebalo utvrditi da li se motorno vozilo redovno servisira. Ako se vozilo redovno servisira, trebalo bi izuzeti potrebu za obimnijom pripremom vozila za zimske uslove. Međutim, prema riječima rukovoodica Razvojnog i trening centra BIHMAK-a Almira Cere, poznavajući ekonomsku situaciji u BiH, neminovno je da se vozila (vozni park) ne servisiraju redovno. Poželjno je izvršiti dodatnu detaljnu kontrolu/pripremu vozila pred zimsku sezonu.

Pored osnovnih elemenata koje treba redovno kontrolisati na vozilu potrebno je provesti pregled/kontrolu najprije svjetlosne i zvučne signalizacije, što može uraditi i sam vozač.

“Potrebno je izvršiti detaljan pregled signalizacije, prvenstveno ispravnost samih signalizacionih uređaja (elemenata), ali i eventualna oštećenja istih koja mogu umanjiti efekat vidljivosti i uočljivosti”, kazao je Cero.

Provjerite i tečnosti sistema u motornom vozilu zbog velikih razlika temperature zraka, koje su uobičajene za prostore u BiH (i do minus 20 stepeni). To se prvenstveno odnosi na rashladnu tečnost motora.

“Nerijetko vozači tokom ljetne sezone dolijevaju vodu u sistem za hlađenje motora, zbog nedostatka rahladne tečnosti i određene uštede na kupovini. Neophodno je prekontrolisati gustinu rashladne tečnosti i njenu otpornost na niske temperature (otpornosti na smrzavanje). Ukoliko se radi o neadekvatnoj otpornosti tečnosti na niske temperature (smrzavanje), može doći do velikih oštećenja pogonskog agregata (motora) vozila. Razlog je u širenju rashladne tečnosti kada se nalazi u krutom agregatnom stanju (led), u odnosu na tekuće agregatno stanje. To može dovesti do oštećenja određenih elemenata u rashladnom sistemu motornog vozila”, kazao je Cero.

Potrebno je zamijeniti tečnost za pranje vjetrobranskog stakla optimalnom tečnosti predviđenom za zimske uslove, koja je otporna na niske temperature. Tečnost zbog svog smrzavanja smanjuje vidljivost tokom vožnje, a i dovodi do oštećenja komponenti za pranje vjetrobranskog stakla.

Potrebno je pregledati nivo motornog ulja za podmazivanje kojem se u toku eksploatacije smanjuje kvaliteta tj. gubi viskozitet motornog ulja za podmazivanje.

“Preporuka autoproizvođača je obavezna promjena motornog ulja zajedno s filterom motornog ulja, nakon godinu dana ili nakon pređenih 15.000 km (10.000 km). Međutim, u zimskim uslovima poželjno je koristiti ulje za podmazivanje s nižim koeficijentom viskoznosti, što olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama okoline (hladan start). Potrebno je pregledati i eventualno zamijeniti filter motornog ulja, koji, ukoliko je zaprljan, uz kristalizaciju parafina u dizelskom gorivu može degradirati tačku filtrabilnosti do te mjere da se onemogući dotok goriva, što rezultira nemogućnošću pokretanja motora”, rekao je.

Potrebno je ispitati tačku ključanja kočione tečnosti, kao i kontrolu aktivnih izvršnih elemenata, kočione diskove i pločice. Nadalje sistem upravljanja i sistem vješanja, gdje se prvenstveno misli na elemente od gume, koji na niskim temperaturama postaju krući te se u eksploataciji i prije oštete (postanu nefunkcionalni).

Uzrok nemogućnosti pokretanja vozila može biti u svjećicama

Tu su i elementi sistema aktivne sigurnosti. Kao najvažniji elementi sigurnosti mogu se izdvojiti pneumatici (gume) koji trebaju biti prilagođeni zimskim uslovima minimalne dubine gazećeg sloja 4 mm. Upravo su pneumatici, osnovne četiri “tačke” kojim se motorno vozilo nalazi u dodiru s podlogom, koja u zimskim uslovima može biti led, snijeg ili vlažna podloga.

Prema Cerinim riječima, zimske pneumatike (kao uostalom i ljetne), treba po mogućnosti mijenjati svake dvije godine, pošto nakon toga gube svoje početne karakteristike i kvalitete, bez obzira na vizuelno stanje pneumatika. Ne preporučuje se kupovina bilo kakvih pneumatika koji su “ležali” u skladištu, kao ni korištenih pneumatika, jer se ne može potvrditi njihov kvalitet.

“Potrebno je provjeriti i sistem paljenja. Uzrok nemogućnosti pokretanja motora na dizel gorivo može biti u grijaćim svjećicama (grijačima), posebno kod starijih vozila koja se neredovno održavaju (kontrolišu). Dok kod motora na benzin gorivo dovodi istrošenosti (zaprljanosti) svjećica za generisanje varnice može biti uzrok nemogućnosti pokretanja motora. Stoga je potrebna kontrola svjećica i grijača kod sistema paljenja motornih vozila. Iz prakse sektora pomoći na cesti u BIHAMK-u startne baterije (akumulatori) kao dio sistema paljenja su jedan od najčeščih razloga nemogućnosti pokretanja motora. Zimi zbog nižih temperatura slabi kapacitet startne baterije jer se slabije odvija proces obnove i punjenja startne baterije, tako da pri nižim temperaturama starije i istrošenije startne baterije jednostavno ne mogu obaviti svoju funkciju”, ističe Cero.

Startna baterija treba biti potpuno napunjena i ispravna. Kablovi i polovi trebaju biti očišćeni i zategnuti. Ako je startna baterija starija od tri godine, preporuka je da se zamijeni novom. Prilikom kupovine nove obratite pažnju na kapacitet akumulatora (Ah), struju hladnog starta (A), dimenzije, kao i način i vrstu priključka na vozilu.

Savjeti za vožnju u zimskim uvjetima

Kada je riječ o vožnji u zimskim uvjetima, ono što svi građani mogu učiniti u cilju povećanja vlastite sigurnosti te sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju su primjena određenih tehnika (pravila) vožnje na klizavoj (snježnoj) podlozi, ukratko rečeno tehnika vožnje u zimskim uvjetima. Iz BIHAMK-a ističu da održavanje većeg odstojanja osigurava dovoljno prostora za manevre (kočenja i upravljanja) motornog vozila u svim nepredviđenim situacijama.

Sama čistoća vozila igra važnu ulogu te je potrebno prije vožnje motorno vozilo očistiti od snijega, tj. očistiti kompletno vozilo sa detaljnom brigom o svjetlosnoj signalizaciji, retrovizorima, metlicama brisača, kao i naslagama leda na podvozju vozila. Tečnost za staklo je jedno od preduslova da vozač ima odgovarajuću vidljivost tokom vožnje, prema tome rezervoar za pranje vjetrobranskog stakala treba napuniti tečnošću prilagođenom niskim temperaturama jer bolja vidljivost garantuje i veću sigurnosti.

Također i rezervoar goriva uvijek treba održavati gotovo punim, jer se nešto nepredvidivo može dogoditi u saobraćaju, te vozači mogu biti prinuđeni da čekaju u koloni vozila, nekom zastoju, snježnom nanosu i slično.

Kod vožnje po lošim vremenskim uslovima vrijede pravila kojih se treba pridržavati, a to su:

Papučica kvačila: Kod svake opasne situacije potrebno je pritisnuti papučicu kvačila, pri čemu se vučna sila na taj način deaktivira, te se kao rezultat dobije najlakši način stabiliziranja motornog vozila.

Automatski mjenjač: Kod automatskog mjenjača to se može izvršiti na način da se “naglo” otpusti papučica gasa. Sistem prepoznaje “naglo” otpuštanje gasa i u istom trenutku deaktivira vučnu silu.

Led: Kočenje na ledu je praktično pa i zabranjeno, a ako je kočenja neizbježno, onda to treba učiniti na način da se papučica kočnice pritisne maksimalno nježno.
o Niži stepen prenosa: Uključivanje nižeg stepena prenosa gotovo je jednako kočenju.

Manevar: Blokirani točkovi nemaju optimalan efekt kočenja, te dodatno onemogućavaju upravljenje vozilom. Zanosi li vozilo potrebno je odmah ukloniti nogu sa papučice kočnice. Na ledu je najvažnije djelovati laganim okretanjem upravljača, uz oduzimanje gasa, te krajnje maksimalno kočenjem pokušati stabilizirati vozilo.

Zanošenje: Kako se ponaša stražnji dio vozila vozač dobija informacije na osnovu djelovanja pritiska na leđa u naslonu sjedišta, a ponašanje prednje strane vozila na osnovu pritiska u rukama. Da bi vozač imao navedene informacije potrebno je pravilno sjedenje i položaj tijela u sjedištu vozila.

Odjeća: Kako bi se sa osjećajem i sa potrebnim informacijama o ponašanju vozila moglo upravljati vozilom (nožne i ručne komande) potrebno je da vozač bude prikladno odjeven.

Smirenost i koncentracija: Vožnja u zimskim uslovima zahtjeva smirenost i koncentraciju. Osobe ne trebaju nikada voziti umorne ili potresene (uzbuđene).

“Potrebno je imati na umu da se na ledu ne smije zakretati upravljač naglo, te se treba sa upravljačem ophoditi sa što manjim zakretanjem. Aktivnosti se na ledu ne trebaju izvoditi naglo i ishitreno, nego smireno i na vrijeme. Poželjno je da se u vozilu pored lanaca za snijeg uvijek nalazi i metlica za čišćenje snijega. Poslije svakog pranja vozila obavezno je nanijeti sredstvo za odleđivanje u bravu vrata dok sredstvo za odleđivanje stakala učinkovito odleđuje staklo na temperaturi i do minus 20 stepeni”, kazao je Cero.

Ne skidati led i snijeg toplom vodom

Pored ranije navedenih savjeta potrebno je izbjegavati nepotrebno zagrijavanje motora u mjestu, ne potrebno povećavati broj obrta motora dok nije dostigao radnu temperaturu, prilikom vožnje izbjegavati nastale neravnine na cesti koje uzrokuju oštećenja sistema vješanja i ne treba odmrazavati/ukljanjati snijeg i led s vozila toplom vodom jer to dovodi do pucanja laka boje vozila uslijed promjene temperature.

Također, vrlo je bitno da u zimskim uvjetima, prije nego krenete na puta, testirate sistem kočenja.

Kada krećete na put vrlo je važno da provjerite stanje na putevima što možete učiniti pozivom na broj Informativnog centra BIHAMK-a 1282. provjerite da li vam je zimska oprema u vozilu, da li je rezervoar pun, te obavezno očistite staklene površine i ogledala prije vožnje. Uvijek uz sebe imajte strugač i sredstvo za odleđivanje brave.

Ukoliko na putu ima poledice, smanjite brzinu pogotovo na područjima sa šumom, visoravnima i ispod mostova/vijadukta.

“Na ledu zaustavni put može biti i do deset puta duži nego na suhoj podlozi. Stoga je potrebno smanjiti brzinu vožnje, odstojanje između vozila neka bude dovoljan da ima prostora za manevar usporavanja i zaustavljanja vozila u nepredviđenim uslovima vožnje”, zaključio je Cero.

Još nekoliko korisnih savjeta:

– Zaštitne tečnosti G-11 i G -12 zahladnjak i tečnost za pranje vjetrobranskih stakala možete kupiti u prodavnicama autodijedlova i benzinskim pumpama

– Uklonite prljavštinu s unutrašnje i spoljašnje strane prozora

-Stare brisače koji su oštećeni zamijenite novim

– Postavite izolacionu foliju ispod gume brisača vjetrobranskog stakla tokom noći tako da se ne zamrznu i ne oštete

– Ako vozilo u zimskim uvjetima često magli ili unutrašnja stakla rose, pored svakog otirača za noge stavite mačiji pijesak jer dobro kupi vlagu i u štofenim kesicama će vam biti od velike pomoći

– Obrišite gume vrata i prtljažne gume s mastima (vazelin je svima dopstupan i povoljne cijene, a ne ostavlja fleke na odjeći) kako biste spriječili zamrzavanje

– Odmrzivač brava treba preventivno koristiti i prije nego brave zalede, odmah nakon pranja vozila ili nakon parkiranja

– Podataka o veličini lanaca koje trebate postaviti na vaše točkove možete pronaći na pneumatiku

– Prilikom zaustavljanja na cesti zbog postavljanja lanaca ili drugog problema ne zaboravitre postaviti sigurnosni trokut

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments