Privatnim ordinacijama nisu dozvoljene operacije u općoj anesteziji

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršila je inspekcijski nadzor u tri klinike koje su povezane sa smrću djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, a uočene su brojne nepravilnosti.

U Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji “dr Halimić” predočeno je rješenje iz kojeg se vidi da je registrovana za pružanje specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, te obavljanja hirurških zahvata male hirurgije isključivo u lokalnoj anesteziji.

Predočen je zaključen ugovor o servisiranju medicinsko-tehničke opreme sa firmom Đaković d.o.o. Banja Luka, važeći do 2.8.2019. godine. Inspektori zaključuju da shodno tome nije predočen valjan zaključen ugovor o servisiranju medicinsko-tehničke opreme.

Za dr. Ninu Jovanović predočeno je uvjerenje o položenom stručnom specijalističkom ispitu iz oftalmologije, licenca izdata od Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona, ali ne i komore Kantona Sarajevo ili Federacije BiH.

“Izvršen je uvid u protokol bolesnika, te je utvrđeno da se isti ne vodi potpuno u smislu propisanog sadržaja prema Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva. Pojedine evidentirane zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene potpisom i pečatom ordinarijusa. Prema saznanjima da subjekt nadzora obavlja hirurške zahvate u općoj anesteziji, zatražena je evidencija o istim, što nije predočeno u momentu nadzora. Dr Halimić na zapisnik je izjavio: ‘evidencije o hirurškim zahvatima u općoj anesteziji vode se u prostoru koji je zakupljen kod dr Bejtovića”, navodi se u izvještaju.

U momentu nadzora predočen je tripartitni ugovor potpisan između Privatne oftalmološke ordinacije “dr Halimić”, Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju boli, Prim. dr Suad Rožajac i Privatne stomatološke ordinacije “Bejtović”, a namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga – hirurški zahvati u općoj anesteziji. Ugovor je zaključen 01.10.2020. godine na period važenja od godinu dana.

Inspektori decidno navode da Članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, decidno je propisano da se hirurški zahvati u specijalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo u lokalnoj anesteziji.

“Operativni zahvat se nije vodio u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji ‘Halimić’, nego u prostoru koji ima rješenje za izvođenje operativnih zahtjeva u općoj anesteziji, a sa kojima ova ordinacija ima ugovor o poslovnoj saradnji za iznajmljivanje prostora i opreme za opću anesteziju. Navedeni operativni zahvat nisam izvodila ja, dr Halimić, kako se opisuje, nego je operativni zahvat izvodila dr Jovanović, koja ima uredan ugovor o dopunskoj djelatnosti sa Ordinacijom Halimić. Anesteziju je vodio dr Suad Rožajac, sa svojom anestetičarkom. Pri operativnom zahvatu ja sam bila u svojstvu asistenta-tehničara. Tokom operativnog zahvata nekoliko puta dr Bejtović nas je obilazio ali nije prisustvovao čitavom toku operacije”, kazala je inspektorima doktorica Jasmina Halimić.

Ona je kazala kako Privatna oftalmološka ordinacija “dr Halimić” ima rješenje za obavljanje operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji, a zahvate u općoj anesteziji obavljaju na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji – korištenje prostora, opreme i materijala, sa ustanovom koja ima odobrenu salu i opremu za izvođenje zahvata u općoj anesteziji, a to je zdravstvena ustanova Bejtović.

U izvještaju se dalje navodi da će se na osnovu zatečenog stanja:

Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji
Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete previđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva
Privremeno će se zabraniti obavljanje dopunskog rada dr Nini

Jovanović u predmetnoj ordinaciji, do dobivanja licence nadležne ljekarske komore

Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti vezanih za obezbjeđenje valjanog ugovora o redovnom servisiranju medicinskotehničke opreme, kao i propisno vođenje medicinske dokumentacije

U Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac predočen je ugovor o korištenju zajedničkoh prostorija ordinacije Bejtović. Inspektori navode kako je ugovorom definisano korištenje zajedničkih prostorija, iako rješenjem nadležnog ministarstva zdravstva nije utvrđeno obavljanje grupne prakse.

Utvrđeno je i da Rožajac nema nema odvojenu prostoriju za pregled pacijenta.

“Vezano za kontrolu opreme i instrumenata specijalističke ordinacje, u predmetnom prostoru zatečen je aparat za opću anesteziju s monitorom – SNS COMPANY, CE0473, potom dva aspiratora, (po izjavi dr Suada Rožajca oba u funkciji) i termokauter. Za navedenu opremu nije predočen dokaz o ispravnosti, odnosno atest proizvođača, potvrda o redovnom servisiranju”, navode inspektori.

Dr. Suad Rožajac je izjavio kako je sva oprema u vlasništvu dr Bejtović Benjamina i njegove supruge dr Bejtović Jasmine, tako da vjerovatno oni imaju tu dokumentaciju, navodi se u izvještaju.

“Operacija je rađena u sali kod dr Bejtovića. Pozvan sam da dam opštu anesteziju i dr Jovanović me upoznala da dijete nema sve nalaze uredu (sedimentaciju i CRP), par dana prije zakazanog termina, te da je pedijatar rekao da se ponove nalazi i da onda može na operaciju ako budu uredni. Bio sam saglasan sa istim. U ponedjeljak je doktorica Jovanović zvala da su izvadili nalaze CRP-a i da je sve sad uredu. Razgovor odvijao se putem telefona. Kad smo se našli oko 11 sati ovdje, 8.11.2021. godine, ja sam pogledao nalaze koji su bili uredni i obavio sam razgovor sa roditeljima. Roditelji potpisali pristanak, te ih obavijestio o anesteziji i operaciji. Operativni zahvat su vršile dr Nina Jovanović i dr Jasmina Halimić, ja sam vodio anesteziju. Meni je pomagala Nermina Kadić, anestetičarka u penziji. Na početku i na kraju operacije prisustvovao je i dr Benjamin Bejtović zbog sredstava koje obezbjeđuje isti tokom operativnog zahvata po ugovoru”, kazao je Rožajac.

Ispekcija navodi i kako je prema očitovanju dr Suada Rožajca, zatražena je na uvid licenca za anestetičarku Nerminu Kadić, te ista nije predočena u momentu nadzora.

Na osnovu utvrđenog inspekcija će zabraniti korištenje Rožajčevih uređaja za koje nema potrebnu dokumentaicju, a zabranit će rad Nermini Kadić.

U Privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Bejtović” inspektori su konstatovali da za medicinsko-tehničku opremu nije predočen zaključen ugovor o servisiranju.

“Što se tiče tripartitnog ugovora pregovore sam sa dr Rožajcem i prof. Halimić vodio ja, nakon čega je dostavljen od strane dr Rožajca ugovor na potpisivanje. U ime PSO Bejtović ugovor sam potpisao ja, Benjamin Bejtović neupućen u član 5. predmetnog ugovora. Kupovinu predmetnog anesteziološkog aparata sam organizovao ja legalnim kupoprodajnim ugovorom sa firmom koja je prodala navedeni aparat. Aparat je dat na korištenje prim. dr Suadu Rožajcu i smješten u prostorije koje on koristi kao Zakupoprimac. U nekoliko navrata na osnovu medijskih poruka firme za verifikaciju Verlab, sugerisao sam dr Rožajcu da je potrebno aparat verificirati kao jedini ispravni način, što nije provedeno i nemam nikakav dokaz o verifikaciji predmetnog anesteziološkog aparata”, kazao je Banjamin Bejtović inspektorima.

Inspekacija navodi kako se da tokom službene kontrole zdravstvenoj inspekciji nisu predočeni dokazi o tehničkoj ispravnosti anesteziološkog aparata, termokauter-bipolar i monopolar i sauger-aspiratora.

“Kako u momentu nadzora u PSO Bejtović protokol hirurških operacija u općoj anesteziji nije predočen, kao ni u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji dr Halimić, konstatuje se da protokol hirurških operacija u općoj anesteziji nije ni vođen”, stoji u izvještaju.

Sve navode iz inspekcijskog nalaza provjerit će Tužilaštvo Kantona Sarajevo piše Klix

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79