Strožije saobraćajne kazne znatno smanjile broj nesreća i pogibija na bh. cestama

Status budućeg međunarodnog graničnog prelaza u Svilaju, na Koridoru 5c, određen je za promet putnika

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, jednoglasno je donio Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april – jun 2021. godine, u iznosu od 249 miliona KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

U toku je finalizacija Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima Predsjedništva BiH o uvrštavanju sredstava za borbu protiv Kovida.

DEFINISANJE STATUSA BUDUĆEG GP SVILAJ

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima.
Cilj zaključivanja ovih dopuna Ugovora je jačanje međusobnih odnosa i saradnje dviju država te lakši prelazak zajedničke državne granice, odnosno uspostavljanje jednostavnog i efikasnog sistema kontrole prelaska zajedničke državne granice.

Status budućeg međunarodnog graničnog prelaza u Svilaju, na Koridoru 5c, određen je za promet putnika, a za promet robe biće otvoren kada se obezbijede tehnički uslovi.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Ugovora odredi ministar bezbjednosti BiH.

PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA SMBiH ZA OGP

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva pravde o realizaciji Akcionog plana Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za provođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ za period 2019. – 2021. godine.

U Izvještaju su navedene realizovane aktivnosti tokom provođenja ovog, prvog akcionog plana, nakon što je Bosna i Hercegovina 2014. godine službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada organa javne vlasti Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP).

Provedene mjere iz Akcionog plana su usmjerene na jačanja integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika. Započete su ili su u fazi pripreme aktivnosti u vezi sa poboljšanjem javnih usluga primjenom otvorenih podataka.

Među realizovanim mjerama je Budžet za građane institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu, koji je pripremilo i na svojoj veb stranici objavilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, a preuzet je i na veb stranici Savjeta ministara BiH.

SMANJEN BROJ SMRTNO STRADALIH LICA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva komunikacija i transporta sa pratećim zaključcima o realizaciji Okvirne strategije saobraćaja Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2030. godine za izvještajni period od oktobra 2016. do decembra 2020. godine.

Izvještaj sadrži aktivnosti koje su provele nadležne institucije BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, sa tačno naznačenim projektima koji su provodeni ili se provode u skladu sa dogovorenom dinamikom.

Nakon što su u 2017. i 2018. godini donesene izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su uvedene strože kazne za prekršaje u saobraćaju, podaci govore da je smanjen broj poginulih na putevima u BiH. Ukupno je 261 lice smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, dok je taj broj u 2016. godini iznosio 321.

Prema Izvještaju, ukupan broj saobraćajnih nezgoda na putevima u BiH je smanjen za više od pet hiljada u 2019. godini, kada je registrovano njih 34.519, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno 39.543. Takođe, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim licima, kojih je u 2019. godini bilo 7.256, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno njih 7.716.

BiH ZA SMANJENJE EMISIJE GASOVA KOJI IZAZIVAJU EFEKAT STAKLENE BAŠTE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je Plan – utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020. – 2030. godine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina izražava namjeru za smanjenjem emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariškog sporazuma, kao i globalnim politikama Evropske unije u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt-instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu njegovog dostavljanja prema Sekretarijatu UNFCCC konvencije.

UČEŠĆE BiH U RIKO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojio je Informaciju o učešću Bosne i Hercegovine u Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih (RIKO) za 2020. godinu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih sve buduće javne pozive za podnošenje aplikacija što bolje predstavi ravnomjerno u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, kako bi se u narednom periodu povećao broj prihvatljivih prijava iz Bosne i Hercegovine.

Tokom prošle godine objavljen je četvrti javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga sa raspoloživim fondom od 330.000 evra s ciljem pružanja podrške i osnaživanja partnerstva između organizacija građanskog društva, srednjih škola i drugih aktera u provođenju aktivnosti u oblastima regionalne saradnje, kao stvaranja povoljnog okruženja za regionalnu saradnju mladih tokom pandemije Kovida-19.

Od ukupno dostavljenih 129 prijava iz regije zapadnog Balkana, iz Bosne i Hercegovine su pristigle 23 prijave (18%), pripremljene sa 44 partnerske organizacije iz regije, što je blagi porast u odnosu na prethodni poziv.

Prihvaćeno je 11 prijava, dok je 12 prijava odbačeno zbog neispunjavanja kriterijuma iz Smjernica za apliciranje na grant sredstva iz četvtog poziva RIKO-a. U postupku evaluacije koje provodi nadležni organ RIKO-a, uključujući i spoljne ocjenjivače, finansiranje je odobreno za dva projekta iz BiH, i to udruženja Mladi za mir, Sarajevo i BIRN – Balkanske regionalne mreža za istraživačko novinarstvo, Sarajevo.

KOORDINACIONI ODBOR ZA KONTROLU MALOG ORUŽJA I LAKOG NAORUŽANJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o imenovanju Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

U Koordinacioni odbor su imenovani predstavnici Ministarstva bezbjednosti, Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granične policije, Tužilaštva BiH, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstva odbrane, Uprave za indirektno oporezivanje, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Distrikta Brčko BiH.
Koordinacioni odbor je nadležan da prati provođenje Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja i Akcionog plana, koordinira i inicira aktivnosti sa nadležnim organima u BiH, priprema revidiranu strategiju i akcioni plan, te jednom godišnje izvještava Savjet ministara BiH u vezi sa realizacijom ciljeva iz strategije i akcionog plana.

ARHIV BiH DOBIO RUKOVODIOCE

Savjet ministara BiH imenovao je Danijelu Mrdu za direktora i Šimuna Novakovića i Fuada Ohranovića za zamjenike direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirane kandidate nakon završene procedure javnog konkursa u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH prenosi Fokus.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79