BiH UKC Tuzla dužan 51,4 miliona KM

UKC Tuzla dužan 51,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na usaglašen prijedlog federalnih ministarstva zdravstva i finansija, donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.

Ovom odlukom odobrava se finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH i Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za javne zdravstvene ustanove u FBiH, te nakon procjene podnijetog dokumentiranog zahtjeva za pokretanje ovog postupka UKC Tuzla, kao i Odluke Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Riječ je o postupku finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u UKC Tuzla koji se obavlja na način utvrđen ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu zakona, kao i Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ove javne zdravstvene ustanove, a koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora UKC Tuzla.

Danas je donesena i Odluka o usvajanju Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja UKC Tuzla. Ovaj program predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koje će poduzeti ustanova, osnivač, pojedinci i institucije, s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti.

Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje u UKC Tuzla obavit će se u periodu od deset godina računajući od dana usvajanja ove odluke i Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja UKC Tuzla

Ciljevi provođenja finansijske konsolidacije JZU UKC Tuzla su postizanje stanja likvidnosti, stalno usklađivanje priliva i odliva novčanih sredstava, postizanje solventnosti, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju, izmirenje obaveza prema dobavljačima i sprečavanje daljeg akumuliranja duga i gubitaka, nabavka prioritetne opreme za pružanje zdravstvenih usluga, kao i proširenje programa rada s visokosofisticiranim zdravstvenim uslugama, te povećanje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U Programu je navedeno da su ukupne neizmirene obaveze ove zdravstvene ustanove na dan 31.12.2021. godine evidentirane u iznosu od oko 51,4 miliona KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi iznos od skoro 50,4 miliona KM. Kada je riječ o kratkoročnim obavezama, najveće su prema dobavljačima (39,8 miliona KM), te po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (skoro 10,5 miliona KM).

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, u ovoj godini za UKC Tuzla predviđeno je 9,6 miliona KM, od ukupno ovogodišnjih 75 miliona KM namjenjenih za kliničke centre, te kantonalne i opće bolnice.

Inače, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine iz Budžeta FBiH izdvoji ukupno 225 miliona KM.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79
LM