Granična policija uspostavlja sustav za kontrolu i evidentiranje motornih vozila

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić navodi da su planirani rekonstrukcija i proširenje sustava video-nadzora na 59 međunarodnih graničnih prelaza s ciljem poboljšanja razmjene informacija i integriranog upravljanja granicom BiH.
Granična policija BiH u 2019. godini planira projekt uspostavljanja sustava za kontrolu i evidentiranje motornih vozila na graničnim prijelazima. Nadogradnja aplikacije kojom će biti vršeno automatsko čitanje registracijskih tablica na graničnim prelazima u potpunosti će uskladiti granične provjere u BiH sa standardima policijskih agencija zemalja EU. Direktor Granične policije BiH Zoran Galić precizira u intervjuu Srni da je projekt u fazi izbora izvođača i da će biti realiziran na svim graničnim prelazima. Automatski pristup bazama Uvođenjem ovog sustava, policijski službenici imat će automatski pristup relevantnim bazama podataka i na osnovu provjere registracijskih tablica moći će utvrditi traži li vozilo neko nadležno tijelo i trebaju li biti poduzete određene mjere.
Galić navodi da su planirani i rekonstrukcija i proširenje sustava video-nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza, s ciljem poboljšanja razmjene informacija i integriranog upravljanja granicom BiH. Ovim sustavom, napominje on, bit će omogućen nadzor graničnih prijelaza s lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa. Video-nadzor graničnih prijelaza omogućit će i osiguravanje dokaza za pravosudne institucije s ciljem sprječavanja korupcije, te rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu, kao i praćenje poslovnih procesa i poštovanja zakonitosti u postupanju službenika. Oba projekta financira EU. Realizacijom trećeg programa – projekta elektronske evidencije dosjea sektora i dnevnika događaja, koji financira Vlada Švicarske, bit će omogućeno da policijski službenici na brz, pouzdan i jednostavan način vode jedinstvenu evidenciju o događajima i dosjee sektora u elektronskoj formi. Galić napominje za Srnu da je Granična policija BiH u prošloj godini maksimalno angažirala materijalno-tehničke i ljudske resurse, zbog čega su u brojnim oblastima rada rezultati bolji u odnosu na 2017.
On podsjeća da je u više navrata javno govorio o kadrovskom manjku koji je evidentan problem za dalji razvoj Granične policije, ističući da i dalje očekuje podršku nadležnih institucija BiH radi rješavanja tog problema. Zbog stanja na granici u vezi s ilegalnim migrantima veći broj službenika Granične policije BiH interno je preraspoređen na poslove pojačanog nadzora granice BiH u jedinice na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. Istovremeno, navodi Galić, tijekom ljeta, agencija je bila suočena s pojačanom frekvencijom prometa. “Zbog upražnjenih mjesta policijskih službenika najčešće nismo u mogućnosti da obavljamo graničnu kontrolu na većem broju ulaznih i izlaznih traka na infrastrukturno zadovoljavajućim prelazima. To se odnosi na Bijaču, Raču, Orašje i druge prelaze, što bi znatno smanjilo gužve”, ističe Galić. Ilegalni prelasci granice U prošloj godini, Granična policija BiH spriječila je 15.239 ilegalnih prelazaka državljana visokog migracijskog rizika. Prošle godine je znatno povećan broj otkrivenih kaznenih djela u vezi s krijumčarenjem ljudi. Prema Galićevim riječima, u prvih 11 mjeseci prošle godine evidentirano je 3.897 prelazaka granice BiH za 1.843 osoba koja se nalaze u bazama potraga. Oduzeto je 340 dokumenata za koje postoji sumnja da su falsificirani, što je povećanje za 136 posto otkrivenih dokumenata u odnosu na isti period 2017. godine
Loading..