Hoće li uslijediti smjena Upravnog odbora KBZ ili i za novu vlast svi nisu isti?

Nova Vlada ZDK, na čijem čelu se nalazi premijerka Amra Mehmedić, smijenila je osobe na rukovodećim pozicijama u dvije institucije ZDK – Zavodu zdravstvenog osiguranja i Šumskoprivrednom društvu ZDK – a za šta je kao razlog navela nalaze iz revizorskih izvještaja tih institucija. S druge strane Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica, na čijem je čelu kadar HDZ BiH, još uvijek nije smijenjen iako je ova institucija od Ureda za reviziju dobila lošije ocjene od Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Da li nova vlast u Zeničko-dobojskom kantonu, bez obzira na obećanu promjenu u ponašanju u odnosu na prethodnike, revizorske izvještaje, odnosno njihove nalaze i ocjene, koristi samo kao izgovor za nastavak političke tradicije da sa smjenama vlasti dolaze i smjene rukovodećih kadrova, koje su po javnim ustanovama i preduzećima postavljali poraženi prethodnici, a isti princip nema namjeru primjenjivati za kadrove stranaka nove vladajuće koalicije, pokazat će se ubrzo, na primjeru Kantonalne bolnice Zenica.

Revizorski izvještaj za ovu bolnicu, koja je, u finansijskoj reviziji za 2021. godinu, od Federalnog ureda za reviziju dobila negativno mišljenje za finansijske izvještaje a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima mišljenje s rezervom, otkriva mnogobrojna kršenja zakona, od kojih se neka mogu pripisati sada već „krnjem Upravnom odboru“. Krnjem jer se dva člana Upravnog odbora, koji bi trebali snositi odgovornost za nepravilnosti konstatovane u revizorskom izvještaju, ne nalaze više na tim pozicijama. Naime, nakon podnošenja ostavke na mjesto direktora ove ustanove Rasima Skomorca, na njegovo mjesto kao privremeni direktor imenovan je Tarik Zulović, dotadašnji član Upravnog odbora. Dok je drugog člana Upravnog odbora Nihada Ribića, Vlada ZDK je razriješila dužnosti 19.01.2023. godine radi podnošenja ostavke. No, preostala 3 člana Upravnog odbora, na čijem čelu se nalazi Bruno Bojić, iz HDZ BiH, još uvijek nisu suočeni sa odgovornošću za negativnu revizorsku ocjenu i prateće nalaze. I pitanje je hoće li, imajući u vidu da je HDZ dio i aktuelne vladajuće koalicije u ZDK i da bi aktuelna ministrica zdravstva trebala predložiti smjenu svog stranačnog kolege.

Podsjećamo da je Vlada ZDK na čijem čelu se nalazi premijerka Amra Mehmedić, smijenila osobe na rukovodećim pozicijama u dvije institucije ZDK, a za koje je kao razlog navela upravo nalaze iz revizorskih izvještaja tih institucija. Tako je najprije smijenjen Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako navode iz Vlade „zbog nepravilnosti u radu Upravnog Odbora koje su konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu” (ZZO je, uzgred, od Ureda za reviziju dobio pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima). Potom je “zbog negativnog revizorskog izvještaja” smijenjena Skupština i Nadzorni odbor Šumskoprivrednog društva Zeničko dobojskog kantona (koje je za obje komponente finansijske revizije dobilo negativne ocjene).

Vlada se, dakle, nalazi pred odlukom, da li će pokazati principijelnost i sačuvati dignitet ili pokleknuti pred prvom stranačkom unutarkoalicionom preprekom i pristati na trule kompromise, odnosno ustupke separatnim političkim interesima članica koalicije, koje ni za kakvu promjenu u ponašanju, zapravo, ni nisu zainteresovane.

Ako su prethodne smjene izvršene uz naglasak na nalaze iz revizorskih izvještaja, a ZZO ZDK je za finansijske izvještaje dobio pozitivnu ocjenu (a za usklađenost mišljenje s rezervom), ne smijeniti Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica, koja je za finansijske izvještaje dobila negativnu ocjenu (a za usklađenost i ona mišljenje s rezervom), bio bi ako ne skandal (jer je ta riječ u ovoj zemlji doživjela inflaciju) a ono totalni gubitak kredibiliteta nove vlade na samom njenom početku.

Kredibiliteta koji je već ozbiljno narušen postavljanjem na mjesto ljudi smijenjenih navodno zbog grešaka i nezakonitosti uočenih od revizora, ljudima među kojima je i osoba kojoj se sudi za krivična djela.

Inače, Ured za reviziju, u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Kantonalne bolnice Zenica za 2021. godinu, otkriva da Upravni odbor nije usvojio godišnji obračun za 2021. godinu a što mu je bila obaveza shodno članu 46. Statuta. Time je pored Statuta, Upravni odbor prekršio i član 14. Zakona o javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica, te član 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji mu nameću ovu obavezu.

“Ustanova je obračunala i isplatila naknadu za regres u iznosu od 725.783 KM, iako je poslovala s gubitkom u prethodnoj godini, što nije u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o radu Ustanove.” – navode revizori

Konstatovana su i značajna odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane prihode i rashode, a u toku 2021. godine nisu vršene izmjene i dopune Plana poslovanja za 2021. godinu, kojim bi se izmijenili planirani iznosi prihoda i rashoda u skladu s realizacijom.

Revizijom je utvrđeno i da je od iznosa od 1.330.000 KM, koji je Vlada Kantona odobrila je Kantonalnoj bolnici za pokriće troškova nabavke zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava, testova, potrošnog materijala za testiranje, provođenje vakcinacije i drugih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su u funkciji sprečavanja širenja bolesti uzorkovane virusom COVID 19, kao i za liječenje pacijenata oboljelih od COVID 19, bolnica dio sredstava u iznosu 746.856 KM utrošila za – isplatu plaća.

Kada su u pitanju javne nabavke, u izvještaju je istaknuto da je Kantonalna bolnica Zenica u 2021. godini realizovala samo 9,54% postupaka javnih nabavki u odnosu na planirano te da većina postupaka nije provedena kako je predviđeno Planom javnih nabavki. Konstatovano je i da je određeni broj nabavki vršen zaključivanjem više direktnih sporazuma, čime je odabran manje transparentan postupak, smanjena konkurentnost, kao i mogućnost ostvarivanja niže cijene. Što nije u skladu s članom 15. tačka 6. Zakona o javnim nabavkama.

Ostaje, dakle, da vidimo kako će nova vlast postupiti u ovom slučaju. A i svakom sljedećem gdje revizori identifikuju postojanje ozbiljnih neregularnosti u radu. Posebno u narednim godinama kada se izvještaji i ozbiljne primjedbe revizora ne budu odnosili na kadrove prethodne vlasti, nego na ljude postavljene od članica aktuelne vladajuće koalicije.

Ako smo već, zbog slabosti pravosudnog sistema, primorani da trpimo stranačko nezakonito manipulisanje imenovanjima i zapošljavanjima i političku korupciju.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79