MUP RS: Kod nas pada broja izdatih dozvola za oružje, a u FBiH raste

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP Republike Srpske evidentirali su prošle godine 214 prekršaja u vezi sa oružjem i municijom, što je za oko 51 posto manje nego godinu ranije, a koja su počinila 183 lica, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Manji su pokazatelji i kada je riječ o odobrenjima za nabavku i dozvolama za nošenje oružja za ličnu bezbjednost, kao i za držanje oružja.

“Prošle godine, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji, fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju uslove, MUP je izdao 3.933 odobrenja za nabavku oružja, što je u odnosu na 2021. godinu manje za 5,4 posto. Bilo je i 278 dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbjednost, što je manje za 27 posto, te 36 odobrenja za držanje oružja, što je manje za 18,2 posto”, naveli su u MUP-u Srpske.

Dok je u RS smanjen broj izdatih dozvola, on je u FBiH povećan.

Prošle godine je u FBiH, prema ranije objavljenim podacima MUP-a, izdato 9.959 odobrenja za nabavku oružja ili za 1.778 više nego 2021.

U FBiH je u porastu i broj izdatih oružnih listova za fizička lica – u 2022. izdat je 11.151 oružni list ili za 1.730 više nego 2021. godine, kažu iz MUP-a RS.

Kada je riječ o broju izdatih odobrenja za nabavku oružja za pravna lica, i tu se u FBiH bilježi trend rasta, te je lani izdato 266 odobrenja, a u 2021. 251 odobrenje.

Oružje u Republici Srpskoj se može nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice MUP-a na čijem području je prebivalište fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica i preduzetnika koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja, između ostalog, potrebno je priložiti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja i o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem, kao i dokaz o neosuđivanosti.

Kod nabavljanja lovačkog oružja potrebno je priložiti i dokaz o položenom lovačkom ispitu i dokaz o članstvu u lovačkoj organizaciji, a kod nabavljanja sportskog oružja i dokaz da je član sportske streljačke organizacije.

U MUP-u Srpske navode da odobrenje za nabavljanje oružja važi šest mjeseci.

“Obuke za rukovanje vatrenim oružjem oslobođena su lica koja obavljaju ili su obavljala poslove policijskog službenika, obezbjeđenja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starješine i lica koja imaju registrovano vatreno oružje, kao i lica koja dokažu da su kroz školovanje i ostale vidove obuke osposobljeni za rukovanje vatrenim oružjem”, dodali su u MUP-u Srpske.

Lice koje podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja iste vrste na osnovu važećeg oružnog lista ne dokazuje ispunjenost navedenih uslova.

Odobrenje za nabavljanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku koji dokaže da ima opravdan razlog za nabavljanje i ukoliko zaposleni na poslovima bezbjednosti u pravnom licu, odnosno kod preduzetnika, ispunjava opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja.

Vlasnik oružja može nabavljati bitne dijelove oružja uz važeću ispravu o oružju, uz obavezu prijavljivanja nadležnom organu. Municiju može nabavljati samo za vrstu oružja za koju ima važeću ispravu o oružju.

“Streljačke i lovačke organizacije i njihovi članovi koji imaju registrovano oružje i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju, na osnovu odobrenja nadležnog organa”, rekli su u MUP-u.

Građani mogu registrovati poluatomatsko ili repetirajuće vatreno oružje kratke cijevi, vatreno oružje kratke cijevi za pojedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem i sa rubnim paljenjem ukupne dužine 28 centimetara, poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi koje zajedno sa magacinom i ležištem može primiti više od tri metka i za najviše tri metka kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje, može skinuti.

Mogu registrovati i repetirajuće i poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi sa neolučenom cijevi ukupne dužine 60 centimetara, vatreno oružje duge cijevi za pojedinačnu paljbu sa jednom ili više olučenih ili neolučenih cijevi, staro i kombinovano oružje.

Fizičko i pravno lice kojem je odobreno nabavljanje oružja podnosi zahtjev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja.

Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme, osim oružnog lista za ličnu bezbjednost koje važi deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

“Oružni list za oružje iste vrste nabavljeno na osnovu važećeg oružnog lista izdaje se sa rokom važenja oružnog lista na osnovu kojeg je oružje nabavljeno, a za zamijenjeno oružje važi do isteka roka važenja oružnog lista oružja koje je zamjenjeno. Za lovačko i sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oružja”, pojasnili su iz MUP-a.

Odobrenje za držanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku na neodređeno vrijeme, a fizička lica međusobno mogu zamijeniti oružje ako oružni listovi glase na istu vrstu oružja.

Fizičko, pravno lice i preduzetnik mogu zamijeniti oružje kod ovlašćenog prodavca oružja samo za vrstu oružja za koju ima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, po sistemu staro za novo.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nošenje oružja, podnosi se nadležnom organu, a dozvola za nošenje oružja važi dok traju razlozi zbog kojih je izdata, a najduže do isteka roka važenja oružnog lista na osnovu kojeg je izdata.

Lica starija od 21 godinu, pravna lica i preduzetnici mogu, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa, nabavljati i držati gasno oružje, reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno i oružje sa tetivom sa određenim karakteristikama, prangije i trofejno oružje.

Lica starija od 14 godina, pravna lica i preduzetnici, mogu nabavljati i držati bez odobrenja i prijave nadležnom organu vazdušno oružje sa određenim karakteristikama, uređaje za izazivanje elektrošokova, gasne sprejeve, oružje sa tetivom sa određenim karakteristikama i hladno oružje.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79