Novalić: Učestvovao sam u konstruiranju bh. respiratora, na “Dregeru” umrlo 14.000 ljudi

Piše: Samira Degirmendžić

Burno je bilo na jučerašnjem ročištu pred Sudom BiH u predmetu protiv optuženih koji su učestvovali u nabavci 100 respiratora ACM812 A, kupljenih u aprilu 2020. godine za oko 10,5 miliona KM. Ročište je proteklo u unakrsnom ispitivanju odbrana optuženih, primarijusa doktora Ismeta Suljevića, specijaliste iz oblasti anesteziologije i stručnjaka s još nizom titula i četrdesetogodišnjim liječničkim iskustvom, a koji prošle godine kao uposlenik KCUS-a otišao u penziju.

Odbrana optuženih, ali i Fadil Novalić, premijer FBiH, te Fahrudin Solak, suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite jučer su svojim pitanjima, konstatacijama i tvrdnjama pokušali oboriti nalaz ovog vještaka, te ga diskreditirati i kao stručnjaka i kao vještaka.

SUTKINJA BEGOVIĆ: UVEST ĆU ČEKIĆ U SUDNICU

Predsjednica Sudskog vijeća Džemila Begović, više puta je opominjala advokate optuženih, u nekoliko navrata je i zabranila da se određena pitanja postavljaju vještaku, a kakva je atmosfera vladala u sudnici govori i podatak da je u jednom trenutku sutkinja Begović kazala: “Predložit ću da uvedemo čekić i uvest ću pravilo da dižete dva prsta kad želite govoriti”.

Podsjećamo, doktor Suljević je po nalogu Tužilaštva BiH u maju 2020. vještačio respiratore ACM812 A, te o tome 11. maja iste godine pisani nalaz dostavio Tužilaštvu BiH. Na prošlom ročištu doktor Suljević je iznio svoj nalaz čija je suština u tome da on ne preporučuje korištenje respiratora ACM812 A u jedinicama intenzivne njege, da ovi aparati ne zadovoljavaju ni minimum karakteristika za liječenje srednje teških i teških pacijenata oboljelih od Covid-19, te da su ovi respiratori primjenjivi samo u hitnim situacijama, odnosno za pomoć pacijentu pri transportu od, primjerice, operacione sale do intenzivne njege.

Premijer Fadil Novalić kazao je danas da ima više pitanja za vještaka. Kao uvod u svoja pitanja Novalić je kazao: “Prošao sam kroz Covid na Podhrastovima i onaj od koga sam ja dobio Covid je umro, a umro je i onaj kome sam ja prenio virus”.

Ostalo je nejasno zbog čega je Novalić iznio ove podatke, jer kod unakrsnog ispitivanja i odbrana i optuženi bi se trebali striktno držati nalaza vještaka i njegove nadležnosti, kao i svega onog što je rečeno u direktnom ispitivanju kada su vještaka ispitivali tužitelji Tužilaštva BiH.

I većina ostalih pitanja premijera Novalića upućena vještaku Suljeviću izlazila su iz okvira nalaza i unakrsnog ispitivanja, pa je tako premijer pitao vještaka “da li zna koliko je umrlo ljudi u BiH od Covid-19, te koliko je pacijenata umrlo na respiratorima marke “Dreger”.

Doktor Suljević je kazao da ne može iznijeti tačan podatak o broju umrlih, kao niti koliko ih je preminulo na respiratorima tipa Dreger.

Na to je premijer Novalić kazao: “Zahvaljujući “Dregeru” 14.000 ljudi je umrlo.

Vještak Suljević je kazao da bi on kao naučnik morao provesti istraživanje da bi potvrdio ovakav jedan podatak, te da bi vodio računa kako o stanju pacijenta, tako i o samoj mašini.

Međutim, premijer Novalić je nastavio sa svojim “znanjem iz medicine”, pa je stručnjaka, anesteziologa i vještaka Suljevića pitao i sljedeće: “Možete li se složiti s kolegom Hadžićem s Univerziteta Johns Hopkins da ne ubija aparat, nego ubija bolest?

Doktor Suljević je na ovu tvrdnju premijera Novalića odgovorio:

“Ne znam ko je kolega. Literatura i praksa pokazuju, da su ventilatori potencijalne ubice”.

Na ovo je premijer Novalić vještaku Suljeviću pokušao kontrirati riječima “Samo ukoliko se loše koriste”, no vještak je dodao:” Ako respiratori nisu namijenjeni svrsi mogu uzrokovati ogromne probleme”.

Premijer je naveo da je inženjer mašinstva, te je jučer u sudnici otkrio podatak da je učestvovao u konstruiranju prvog bh. respiratora u Gračanici, te da se on itekako razumije u tehničke karakteristike respiratora.

Potom je Novalić pitao vještaka Suljevića koje od tehničkih karakteristika koje je premijer pobrojao ne posjeduje respirator ACM812 A, zbog čega nije invazivni kako tvrdi doktor Suljević.

Na ovo je doktor Suljević odgovorio da se on ne razumije u tehničke karakteristike respiratora, te je ponovio da je on radio vještačenje o namjeni respiratora, upravo onako kako je bilo precizirano naredbom Tužilaštva BiH.

Premijer Novalić je potom uputio i dva pitanja o modovima ventilacije koje posjeduje respirator ACM812 A, te je optužio vještaka Suljevića da on u svom nalazu nije tretirao sve modove koje posjeduje taj respirator.

Novalić je pročitao i karakteristike jednog moda koje prema uputstvu za upotrebu posjeduje ACM812 A, a za koji je premijer vještaku kazao “da ga vještak nerado spominje u svom nalazu”.

Premijer je pročitao da se taj način rada obično koristi, između ostalog, za pacijente koji su bili pod narkozom, čime je Novalić pokušao oboriti tvrdnju vještaka da respiratori ACM812 A nisu invazivni.

Doktor Suljević je kazao da se performanse respiratora koje je vještačio ne mogu izvlačiti iz konteksta i da se namjena respiratora mora sagledati kroz sve njegove karakteristike.

Novalić je svoje ispitivanje doktora Suljevića okončao riječima: “Zadovoljan sam svojim pitanjima, nisam Vašim odgovorima”.

Brojna pitanja za doktora Suljevića imala je i Vasvija Vidović, advokatica Fadila Novalića.

Vidović je podsjetila na ono što je već rečeno, da je doktor Suljević vještačio nasumično odabrane respiratore iz tri kutije 6. maja 2020. godine i da je taj pregled trajao ukupno 35 minuta.

Svjedok je to potvrdio uz pojašnjenje da mu je trebalo toliko vremena da evidentira šta se nalazi u kutijama, te da uslika njihov sadržaj u kojem je između ostalog bilo i uputstvo proizvođača za korištenje respiratora.

Vještak je pojasnio da je on analizu radio u narednim danima, sve do 11. maja, te je ponovio da se za potrebe vještačenja isključivo koristio uputstvom proizvođača, te onim Svjetske zdravstvene organizacije o respiratorima od 15. aprila 2020. godine.

Advokatica Vidović je vještaku spočitala i to da on u svom nalazu nije priložio fotografije o pronađenom uputstvu niti ga je dostavio uz nalaz.

Vještak Suljević je ostao pri tvrdnji da je uputstvo našao u kutiji, da je pojedinačno fotografirao svaku njegovu stranicu, da je bilo na engleskom jeziku, da on poznaje engleski jezik i da je preveo uputstvo s fotografija. Kazao je i da je tužitelj imao jedno uputstvo koje je bilo gotovo identično onom u kutijama i da su razlike kozmetičke prirode i da su bile neznatne.

Doktor Suljević je pojasnio da on fotografije uputstva nije dostavio uz nalaz misleći u trenutku kada ga je dostavljao i da to nije toliko bitno, te je naglasio da u svakom trenutku Sudu može predočiti te fotografije kojih ima, kako je kazao, 150.

Advokatica Vidović je postavila vještaku Suljeviću i pitanja o tome da li zna gdje se proizvode “Dreger” respiratori, te neki drugi respiratori koje je spominjao u svom nalazu. Postavila je i pitanje vještaku da li on zna da je u vrijeme nabavke respiratora za FBiH na snazi bila zabrana izvoza medicinske opreme iz zemalja EU i SAD-a.

Reagirao je tužitelj Mirza Hukeljić koji je prigovorio da ovakva pitanja nemaju nikakve veze s nalazom vještaka o respiratorima ACM812 A.

Ipak, Suljević je kazao da ne zna šta se moglo uvesti ili nije, jer je u to vrijeme, kako je kazao, “bio nezakonito smijenjen sa mjesta šefa klinike u KCUS-u” i premješten na Neurohirurgiju.

ISJEČCI IZ GOSTOVANJA VJEŠTAKA U TV EMISIJAMA

Vidović je pokušala diskeditirati vještaka Suljevića na način da ga je pitala za njegova dva gostovanja u programu dvije televizijske kuće u BiH.

Prvo se iz najave advokatice Vidović prikazivanja isječaka iz te dvije emisije očekivalo da je doktor Suljević rekao nešto što bi moglo kompromitirati njegov nalaz. U jednom trenutku kada se povela polemika o tome da li će izjave doktora Suljevića biti prikazane ili ne, advokatica Vidović je kazala da neće prikazati snimak, ali će ga uložiti kao materijalni dokaz.

Na to je reagirala sutkinja Džemila Begović koja je kazala da ukoliko će snimak biti uložen kao dokaz, onda se mora odmah i prikazati.

Potom je puštena rečenica snimka doktora Suljevića u jednoj TV emisiji od 28. Aprila 2020. godine u kojoj on na pitanje da li bi kao anesteziolog koristio respiratore ACM812 A kaže: “Ukoliko ne bi imali mogućnost da nabavimo kvalitetnije respiratore, primijenio bih i ovu mašinu”.

Odbrana je namjeravala koristiti samo ovu rečenicu, ali na intervenciju sutkinje Begović da se čuje kako je doktor Suljević završio misao u ovoj rečenici onda je ona puštena u cijelosti i zvučala je ovako: “Ukoliko ne bi imali mogućnost da nabavimo kvalitetnije respiratore, primijenio bih i ovu mašinu, s tim da bi trebalo posmatrati pacijenta i imati u vidu performanse te mašine”.

Doktor Suljević je potvrdio da bi opet ovo rekao, a podsjećamo da ova izjava datira iz vremena prije no što je on vještačio respiratore.

Potom je Vidović prezentirala još jednu video izjavu doktora Suljevića datu za jednu TV kuću 1. maja 2020. godine.

U toj izjavi doktor Suljević je kazao da rukovanje svakim novim aparatom ili respiratorom mora pokazati inženjer i da ljekari moraju proći obuku.

Ni u ovoj izjavi doktor Suljević ne vidi ništa sporno i potvrdio je da je to tačno, a na pitanje advokatice Vidović da li je on u KCUS-u prisustvovao bilo kakvoj prezentaciji rada ovih respiratora. Suljević je kazao da mu nije poznato da je bila takva prezentacija, da i ako je bila on na nju nije pozvan, te ponovio da je ranije bio prebačen na Neurohirurgiju.

Sutkinja Džemila Begović pitala je vještaka da li on kao anesteziolog kada pogleda neku mašinu, odnosno respirator, može znati koje on funkcije može imati, na što je on odgovorio “otprilike, da”.

Vidović je podsjetila vještaka da je on u nalazu naveo da respiratori ACM 812 A imaju potpuno drugu namjenu od one za koju su nabavljeni, odnosno da su samo za hitnu upotrebu, tačnije kratkotrajni transport pacijenata, na što je on kazao da je ”tako naveo proizvođač u uputstvu”.

Na pitanje Vidović može li se složiti sa tvrdnjom da su to invazivni respiratori, kazao je da “ne može reći da je to tačno”.

Vidović je na to kazala da u uputstvu stoji da je namijenjen za korištenje u bolnicama, operacionim salama, ambulantama, transport, te je spočitala vještaku da je on od svih karakteristika naveo samo da je za transport.

Također, Vidović je vještaku kazala da je on u nalazu zanemario da se navodi da se respirator ACM812 A, kako ona tvrdi, može koristiti za akutno respiratorno zatajenje, te ga pitala je li tačno da se akutno respiratorno zatajenje najčešće dešava u jedinicama intenzivne njege. Suljević je na to kazao “ne uvijek”.

Vidović je pitala vještaka i za navod iz uputstva u kojem se spominje i SIGH mod, odnosno takozvani duboki udah i pitala je da li je tačno da se ovaj mod koristi kod pacijenata kojima je potrebna mehanička respiracija duži vremenski period i pitala da li to govori da se radi o invazivnom respiratoru.

Vještak Suljević je ponovio da se ne može jedan mod izvlačiti iz konteksta, te da on ostaje pri tvrdnji da ACM812 A nije invazivni respirator.

Na pitanje Vidović da li je u kutijama s respiratorima došao tubus za intubiranje, vještak Suljević je kazao da nije.

Suljević je pojasnio da certifikat odnosno oznaku CE mora imati svaka oprema i da faktički taj certifikat o kvaliteti i standardu ne potvrđuje namjenu respiratora.

Podsjećamo, Fokus je u julu 2020. godine od njemačke firme, koja je i tijelo EU za dodjelu ovih certifikata dobila odgovor da respiratori ACM812 A nemaju certifikat proizvoda izdat kod njih, ali da firma koja proizvodi te respiratore ima CE certifikat. Inače, CE oznaku mora imati svaki proizvod koji se nalazi na tržištu EU, počev od dječijih igračaka, pa do lokomotive.

Vidović je pitala vještaka Suljevića i da li on zna za mišljenje Instituta za mjeriteljstvo o respiratorima ACM812 A, na što je on kazao da je vidio to mišljenje u medijima, ali da se s tim mišljenjem ne slaže.

Podsjećamo Institut na čelu sa Zijadom Džemićem, u ljeto 2020. godine oglasio samoinicijativno o tome da su respiratori ACM812 A namijenjeni i za korištenje u intenzivnoj njezi. Odgovor na pitanje Fokusa da dostave dokaze na osnovu kojih su to zaključili nikada nisu dostavili. Odgovor na ovo pitanje tražen je i u Parlamentu BiH i Institut ga je navodno i dostavio Vijeću ministara BiH, ali Vijeće ministara BiH ne želi dostaviti taj odgovor, pravdajući to navodnom zaštitom tajnosti podataka, koju nikada nisu obrazložili.

Vasvija Vidović pitala je vještaka i da li mu je poznato da su respiratori ACM812 A registrovani u Srbiji prije pandemije, te ga je pitala šta znači klasa 2b. Vještak je kazao da mu nije poznato pitanje u vezi registracije ovih respiratora u Srbiji, a za klasu 2b je kazao da se “radi o mašinama koje se mogu koristiti kao invazivne”.

SOLAK: ZNATE LI POVEZNICU IZMEĐU AVIONA I RESPIRATORA

Podsjećamo, vlasnik firme “Markonis” iz Niša u Srbiji, Goran Mitić, za Fokus je prošle godine potvrdio da je on jedini uvoznik respiratora ACM812 A u Srbiju i tada je rekao, a o čemu smo pisali, da se ti respiratori ne koriste u bolnicama u Srbiji, nego u bolničkim kolima.

Braniteljica Fahrudina Solaka pokušala je diskreditirati vještaka Suljevića pitanjem da li je tačno da se on ne nalazi na listi sudskih vještaka.

Sutkinja Begović je zabranila ovo pitanje, te je citirala zakonsku odredbu prema kojoj vještak ne mora biti na listi.

Bajramović je pitala vještaka i da li je ikada ranije vještačio neke respiratore na što je on rekao da nije. Pitala ga je i ko je Omer Suljević i zašto vještak nije naveo da je on prisustvovao vještačenju.

Doktor Suljević je pojasnio da je Omer Suljević, doktor medicine, njegov sin i da je s njim na vještačenje išao jer je njegov telefon bio pokvaren, te je sinov telefon poslužio za fotografiranje dokumentacije, ali da on nije učestvovao u samom vještačenju te ga stoga nije ni spominjao.

Advokat Fahrudina Solaka Kadrija Kolić pitao je svjedoka da li zna da je Vijeće Evrope donijelo direktivu po kojoj je tehničke karakteristike respiratora koji se mogu koristiti za liječenje COVID-19 sveo ispod tehničkih mogućnosti ovog respiratora. Vještak je kazao da mu to nije poznato, te je ponovio da se koristio uputstvom proizvođača i dokumentom Svjetske zdravstvene organizacije na čijoj preporučenoj listi za liječenje Covid 19 nema respiratora ACM812 A.

Optuženi Fahrudin Solak pokušao je osporiti nalaz vještaka Suljevića na način da je u startu svog ispitivanja konstatirao da Suljević nema iskustvo u liječenju oboljelih od Covid 19 i da se “susreo samo s jednim oboljelim od korona virusa”.

Doktor Suljević je to negirao, kazavši da on nije radio u privremenom respiratornom centru, ali da je u toku dežure na KUM-u i operacionoj sali na Neurohirurgiji imao dodira i sa tim pacijentima, te da je zbog tih kontakata vjerovatno i sam bio obolio od korone.

Solak je vještaka čak pitao zna li poveznicu između respiratora i aviona, ali je sutkinja zabranila odgovor na to pitanje. U nastavku ispitivanja Solak je konstatirao da se “vještak u sve petljao osim svoj posao”, te je vještaka pitao i o udjelu primjene određenih vrsta ventilacije u procentima, a kada je vještak kazao da nema te podatke, da ih je namjeravao prikupiti , ali da mu nije data ta mogućnost, Solak je kazao “mi imamo te informacije”.

Solak je uputio još niz pitanja koja se mogu podvesti pod tehnička i ona iz fizike što je konstatirao i sam vještak, te je zbog toga prigovarao i tužitelj Mirza Hukeljić.

Pri postavljanju pitanja evidentno je bilo da Solak pokušava omalovažiti vještaka, odgovarajući umjesto njega da on ne može znati nešto o određenim podacima jer nije liječio oboljele od Covid-19.

Od članova Sudskog vijeća na ovakvo ponašanje jedino je reagirala sutkinja Begović, koja je upozorila Solaka da pri ispitivanju vještaka mora iskazati poštovanje.

Uočljivo je jučer bilo da su se odbrana i optuženi uglavnom povišenim tonom i neprimjerenim upadicama obraćali doktoru Suljeviću, a da nije bilo reakcije Sudskog vijeća u obimu koji su iskazivali kada je Tužilaštvo BiH ispitivalo svjedoke. Evidentan je nejednak tretman, jer kada bi tužitelji ranije samo insistirali na nekim odgovorima, naročito od svjedoka koji su promijenili iskaz u korist optuženih, tada bi i zbog samog insistiranja, primjerice sudija Branko Perić, više puta znao tužiteljima kazati “ne maltretirajte svjedoke”, dok jučer izuzev upozorenja sutkinje Begović, takve reakcije od drugih članova Vijeća nije bilo, iako je vještak u nekoliko navrata bio izložen, kao što smo naveli, najblaže rečeno neprimjerenim pitanjima i odnosu.

Kada se sumira jučerašnje cjelokupno ispitivanje odbrane i optuženih vještaka Suljevića, dominira utisak da se nalaz vještaka pokušava oboriti s dokazima da respirator ACM812 A može biti korišten u određenim slučajevima za pomoć pacijentima s određenim problemima. No, ne treba zaboraviti da je iz budžeta FBiH u aprilu prošle godine hitno izdvojeno oko 10,5 miliona KM, mimo svih zakonskih procedura, da bi se kupili respiratori koji će liječiti teško oboljele od Covid-19.

Hoće li odbrana optuženih iznijeti konkretnije dokaze o tome da respiratori ACM812 A mogu liječiti oboljele od Covid 19 i da li će nalaz vještaka Ismeta Suljevića pobiti s decidnijim dokazima, znat će se već u narednu srijedu kada će vještaka unakrsno ispitivati odbrane Fikreta Hodžića, vlasnika firme “FH Srebrena malina” i Jelke Milićević, ministrice finansija FBiH, kada će i sami optuženi moći postavljati pitanja.

Inače, jučer je svjedočenje trebao nastaviti i Mario Glibić, uposlenik Ministarstva finansija FBiH, ali se zbog bolesti nije mogao odazvati pozivu Suda BiH, piše Fokus.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79