Prodaje se zaplijenjena imovina kompanije “Olimp” d.d. Gračanica: Na prodaju nekretnice, alati, mašine

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH“ broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju zaplijenjene imovine “Olimp” d.d. Gračanica radi namirenja dužnih poreznih obaveza.

Prva javna aukcija će se održati 28. jula 2022. godine sa početkom u 1000 sati, u
zgradi Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Tuzla u Tuzli, ul.
Rudarska 72

KONTAKT TELEFONI: KPU Tuzla: (035) 366-812, fax: (035) 366-801

Od kompanije Olimp prodaje se čak 6 nekretnina u vrijednosti višoj od 10.000.000 KM

Tekst oglasa možete preuzeti na linku ovdje.

Ponuđači na aukciji dužni su, na početku aukcije, Odboru za prodaju (u blagajnu KPU)
položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresovani.

2) Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne
cijene u roku od pet (5) dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti
uplaćen Federalnom ministarstvu finansija, bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu
prouzrokovanu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Ponuđačima na aukciji koji
ne kupe nikakvu imovinu, depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.
3) Druga aukcija, ako Odbor nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim,
vrši se pola sata nakon okončane prve aukcije na isti način i prema istim formalnim
zahtjevima koji se primjenjuju na prvoj aukciji.

4) Direktna prodaja će se izvršiti isključivo po navedenim grupama.
5) Najniža cijena na direktnoj prodaji ne podliježe obavezi polaganja depozita. Ako najniža
cijena na direktnoj prodaji nije propisana Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko
ih smatra neprihvatljivim.

6) Roba i imovina koja je ponuđena na direktnoj prodaji bez evidentirane najniže cijene je
roba i imovina koja je više puta oglašavana na prodaju putem aukcije i direktne prodaje.
7) Pristigle ponude Odbor će na određeni datum i vrijeme otvoriti i procijeniti prihvatljivost
istih.

8) Odbor na utvrđeni datum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje je dalo
najpovoljniju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno
prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slučaju da lice koje nudi najvišu cijenu nije
prisutno, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.
9) U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji,
Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji
ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji ne prihvata se ponuda niža od ponude u zatvorenoj
koverti.

10) Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti
najkasnije 24 sata prije početka prodaje lično u prostorije Porezne uprave Federacije BiH –
Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom: Odbor za aukciju i prodaju; „Ponuda – Ne
otvarati“, ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8, ili putem pošte na istu adresu, s tim što ponuda
mora biti dostavljena 24 sata prije početka prodaje.
11) Ponuđač je dužan u ponudi navesti isključivo grupu ili podgrupu imovine za koju je
zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan održavanja
direktne prodaje.

12) Razgledanje imovine vršit će se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak, 25.07.2022.
godine u Tuzli od 9
30 do 10
30 sati i Kalesiji od 12
00 do 13
00 sati i utorak, 26.07.2022. godine u
Gračanici od 1200 do 1300 sati. Dokazi o vlasništvu nekretnina, vrsti, količini i jediničnim
cijenama robe zainteresirani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla,
kod stručnih savjetnika, dana 27.07.2022. godine u vremenu od 9
00 do 1000 sati.

13) Ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom, pasošem i dokumentovati pravo
na zastupanje.

14) Aukcija i Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika za koga cjelokupni
dug bude plaćen do početka prodaje robe (izvrši plaćanje duga, troškova prinudne naplate,
troškova zapljene, zatezne kamate i kazne).

15) Na Aukciju i direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička i pravna lica. Lica
uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Federalnom ministarstvu finansija i njihovi
srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji ne mogu biti kupci.
16) Prodaja robe vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće
uvažavati.

17) U cijene robe i imovine iz ovoga oglasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, pa
ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza, isti pada na teret kupca.
18) U cijenu nepokretnosti nije uračunat porez na promet nepokretnosti. Isti pada na teret
kupca.

19) Imovina se predaje kupcu kada se podnesu dokazi o plaćanju svih obaveza proisteklih iz
kupovine.
20) Sve obaveze za kupljenu robu koje proisteknu naknadnim radnjama kupca preuzima
kupac.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79