Bisera Turković (SDA) na svoja službena putovanja u 2022. godini potrošila 1.468.910 KM

Ured za reviziju institucija BiH objavio je Izvještaj za 2022. godinu za Ministarsvo vanjskih poslova koji sadrži neke skandalozne podatke.

“Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) koji obuhvataju: bilans stanja na 31.12.2022. godine, pregled prihoda, primanja i finansiranja po ekonomskim kategorije, pregled rashoda i izdataka iz budžeta, po ekonomskim kategorijama, posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, pregled dinamike zapošljavanja, pregled stalnih sredstava u oblicima stvari i prava, pregled kapitalnih ulaganja, pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta, za godinu koja završava na taj dan i analizu izvršenja budžeta – tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika”, počinje se – piše Raport.

Ured za reviziju je skrenuo pažnju na:

Neusklađenost Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa odlukama Vijeća ministara BiH;

Bivša ministrica Bisera Turković (SDA) zbog jednodnevnog događaja na Baliju boravila 7 dana

Ministarstvo nije uspostavilo sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa zakonskom legislativom;

Realizaciju određenih kategorija izdataka s aspekta transparentnosti i namjenske upotrebe javnih sredstava (službena vozila, putni troškovi i troškovi reprezentacije);

Neefikasnost u realizaciji višegodišnjih kapitalnih ulaganja;

Sudske sporove i potencijalne obaveze po osnovu istih.

Dolazimo do dijela koji se tiče zaključenog Ugovora o fizičkom obezbjeđenju objekta u Braziliji u vrijednosti od 135.837 KM godišnje koji je zaključio ambasador BiH u Oslu koji je ujedno i član zajedničke Komisije sukcesora bivše SFRJ po pitanjima iz Aneksa B Sporazuma.

“Prezentovano nam je i dokumentovano da navedeno lice nije imalo adekvatno ovlaštenje za potpisivanje ugovora. Ugovor je zaključen na godinu dana i automatski se produžava ukoliko ne postoje suprotne izjave ugovornih strana najmanje 30 dana od isteka roka ugovora. Prema raspoloživima informacijama i dokumentaciji koja nam je data tokom revizije, prije zaključenja ugovora nisu ispoštovane procedure unutar Ministarstva u pogledu planiranja i obezbjeđenja sredstava. Odsjek za finansije, niti Sektor za opšte poslove u cjelini, kako nam je prezentovano tokom revizije nije bio uključen u pripremanje i zaključivanje ugovora. Ministar i kabinet ministra, prema dopisu od 12.01.2023. godine, takođe nisu bili upoznati sa zaključenjem ugovora te su zatražili informacije od osobe koja je bila ovlaštena za obavljanje poslova sekretara. Postoji i Mišljenje Pravobranilaštva BiH od 22.12.2022. godine da se navedeni ugovor može zaključiti. Rukovodilac Kancelarije za kontrolu diplomatskih i konzularnih poslova po ovlaštenju je, na zahtjev kabineta ministra, 16.03.2023.godine sačinio Informaciju i dao mišljenje u vezi sa sklapanjem i potpisivanjem navedenog ugovora i isti dostavio kabinetu ministra. Prema mišljenju navedenog, spomenuto lice koje je zaključilo Ugovor nije imalo potrebno ovlaštenje za
zaključivanje i potpisivanje konkretnog Ugovora.

Takođe, ambasador je dao svoje pismeno izjašnjenje razloga potpisivanja navedenog Ugovora. Kao glavni razlog naveden je, između ostalog, potreba obezbjeđenja objekta u Braziliji koji je Sporazumom o sukcesiji bivše SFRJ pripao Bosni i Hercegovini i u koji je naša država stupila u posjed u novembru 2021.godine.

Potreba obezbjeđenja objekta, prema navodima ambasadora, javila se usljed čestih ilegalnih upada na posjed, po preporuci Ambasade Republike Srbije u Braziliji a što je obaveza i u skladu sa pravilima zemlje prijema te drugim aktima koji se tiču provedbe Sporazuma o sukcesiji.”
Putni troškovi

Zanimljiv je i dio koji se tiče putnih troškova koji pokazuje gdje je sve bila tadašnja ministrica Turković.

“Ukupni izdaci za službena putovanja u 2022. godini iznose 1.468.910 KM od čega se na sjedište odnosi 1.046.912 KM, a na DKP mrežu 421.998 KM. Realizovani izdaci se najvećim dijelom odnose na putovanja u inostranstvo 1.462.694 KM. U odnosu na prethodnu godinu ukupni izdaci su veći za 515.660 KM ili 54%”, navedeno je u Revizorskom izvještaju.

Ministarstvo je, dodaje se, tokom godine izvršilo prestrukturisanje budžeta na ovoj poziciji tako da su sredstva na ovoj budžetskoj poziciji uvećana za 150.000 KM u odnosu na Zakonom o budžetu odobrena sredstva.

Evidentirani izdaci uglavnom se odnose na susrete rukovodstva sa ambasadorima BiH, službene, bilateralne posjete, pohađanje obuka za mlade diplomate, prisustvovanje konferencijama, sastancima, učestvovanje na forumima, obilazak DKP mreže, odlazak i povratak u DKP mrežu i dr.

“I pored višegodišnjih preporuka revizije, ponovo smo konstaovali da prilikom realizacije putovanja nije bio zastupljen princip racionalnosti te potpunog dokumentovanja svrhe i namjene korištenja javnih sredstava”, navode iz Ureda.

“Naime, planovi putovanja su se donosili uglavnom na mjesečnom nivou ili neposredno prije same realizacije putovanja (s tim da isti nisu zvanično protokolisani) te su se shodno tome, avionske karte i hotelski smještaj rezervisali prilično kasno (dva tri dana prije samog putovanja) što je za posljedicu imalo i značajno veće cijene karata i smještaja. U nekim slučajevma nismo mogli utvrditi da li su ponuđene opcije od tri različite avio-kompanije kako je definisano okvirnim sporazumom”.

Pored toga, revizijom je utvrđeno da je na određena putovanja išao veći broj osoba te da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo “te se nismo mogli uvjeriti u opravdanost istih.”

“Ponovo smo konstatovali i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja (organizator ili Ministarstvo) jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga. Pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od 7 dana (postoje slučajevi da se isti pravdaju čak nakon 20 i više dana)”.

Izvještaji sa službenih putovanja su, kako se navodi, uglavnom uopšteni i bez detaljnih opisa svrhe i efekata putovanja, a u određenim slučajevima nisu ni dostvaljeni.

“Takođe u obrazloženju odluke o službenom putovanju se detaljnije ne navodi svrha i opravdanost putovanja”, dodaje se.
Finansijski značajna putovanja

Bilateralna posjeta Australiji, posjeta po pozivu prisustvovale dvije osobe, putovanje je trajalo 13 dana, ukupni troškovi 54.099 KM, plan i odluka o službenom putovanju doneseni dan prije putovanja, izvještaj sa putovanja dostavljen;

Posjeta SAD-u i sastanci sa Svjetskom bankom, prema pozivu učestvovalo pet osoba, putovanje trajalo 11 dana, ukupni troškovi 50.621 KM, plan i odluka doneseni dan prije putovanja, nije dostavljen izvještaj sa putovanja;

Posjeta Kraljevini Tajland, prema pozivu učestvovalo četiri osobe, putovanje trajalo 12 dana, ukupni troškovi 43.803 KM, izvještaj sa putovanja nije dostavljen;

Bilateralna posjeta Republici Francuskoj, putovanje trajalo 10 dana, učestvovale tri osobe, ukupni troškovi 35.651 KM, izvještaj sa putovanja nije dostavljen;

Učestvovanje na Minhenskoj konferenciji koja je trajala tri dana i učestvovale četiri osobe, a deset dana prije konferencije jedno lice je upućeno na put radi pripreme, ukupni troškovi 27.721 KM, izvještaj sa putovanja nije dostavljen;

Bilateralna posjeta Maleziji i Singapuru, posjeti prema pozivu prisustvovale tri osobe, putovanje trajalo osam dana, ukupni troškovi 34.735 KM, plan i odluka doneseni tri dana prije putovanja, nije dostavljen izvještaj o putovanju;

Bilateralna posjeta Maldivima, gdje je putovala samo ministrica, putovanje trajalo sedam dana, utrošeno 14.933 KM, plan i odluka doneseni dva dana prije putovanja, izvještaj o putovanju nije dostavljen;

Putovanje u Njemačku jedne osobe radi pripremnih sastanaka za prisustovanje manifestacijama obilježavanja dana državnosti BiH sa dijasporom u Njemačkoj u trajanju od osam dana utrošeno je 11.593 KM, dok su ministar i savjetnik prisustvovali četiri dana na manifestacijama, ukupni troškovi realizovani za navedeno putovanje iznose 19.212 KM;

putovanje na Bali, 15. Demokratski forum, gdje je putovala samo ministrica, prema agendi događaj je trajao jedan dan, a putovanje trajalo ukupno sedam dana, a utrošeno 11.437 KM, izvještaj sa putovanja je dostavljen.
Upotreba vozila

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u Ministarstvu u 2022. godini iznose 864.028 KM, što je u odnosu na izvršenje u 2021. godinu više za 224.340 KM. Od ukupnih izdataka na sjedište se odnosi 132.321 KM, a na DKP mrežu 731.707 KM.

Značajniji izdaci odnose se na troškove goriva (332.146 KM), usluge opravki i održavanja vozila (205.026 KM), usluge osiguranja vozila (179.452 KM), materijal za opravku i održavanje vozila (77.046 KM), usluge pranja vozila (34.016 KM) te auto gume (28.908 KM).

“Revizijom korištenja službenih automobila ponovo smo konstatovali da i dalje postoji prostor za unapređenje sistema internih kontrola u dijelu transparentnog korišćenja službenih vozila.

Naime, u pojedinim kolskim nalozima nije navedena relacija kretanja, vrijeme korišćenja službenih vozila, korisnik vozila, pređeni kilometri, vrijeme trajanja vožnje, prilikom sipanja goriva nema pečata i potpisa dobavljača, evidentirane su „loko“ vožnje od preko 150 km te i dalje postoji neusklađenost između podataka na kolskim nalozima i nalozima za službena putovanja lica koje koriste vozilo”, navodi se.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79